Атмосфераның жағдайына Балқаш қаласының өнеркəсіптік өндірісінің ластаушы заттарының əсерін бағалау

Show simple item record

dc.contributor.author Бекішев, Қ.Б.
dc.contributor.author Əуелбекова, А.К.
dc.contributor.author Бөдеева, Р.Т.
dc.date.accessioned 2019-04-01T11:44:33Z
dc.date.available 2019-04-01T11:44:33Z
dc.date.issued 2014-09-30
dc.identifier.citation Бекішев, Қ.Б., Əуелбекова, А.К., Бөдеева, Р.Т. Атмосфераның жағдайына Балқаш қаласының өнеркəсіптік өндірісінің ластаушы заттарының əсерін бағалау/Қ.Б.Бекішев, А.К.Əуелбекова, Р.Т.Бөдеева//Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. - 2014. №3. С.53-60 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4642
dc.description.abstract Мақалада Балқаш қаласының экологиялық жағдайларын зерттеп, сол жерде белгіленген үш пост арқылы ауа құрамына шығарылатын ластаушы заттардың қоршаған ортаға, адам ағзаларына тигізетін əсерлерін зерттеу нəтижесіндегі көрсеткіштері берілген. Зерттеулердi орындау Балқаш агломерациясы қоршаған ортасының ластану себептерін талдауға, атмосфераға, топыраққа жəне өсімдікке ықпалын бағалау үшін ландшафтқа техногендік əсердің аумалы жүктемесі деңгейін анықтауға, өнеркəсіптік аумақтардағы ландшафтың экологиялық жағдайына сапалық жəне сандық бағасы бойынша кешенді зерттеу жүргізуге мүмкiндiк бердi. Балқаш қаласының урболандшафттық (топырақ жəне өсімдік) жайкүйін экологиялық, геохимиялық тұрғыда кешенді бағалау жəне мақсатты тұрақты əрекет етуші экологиялық модельдерді жасау негізінде оларды жүзеге асыру бойынша практикалық ұсыныстар беруге мүмкіндік жасайды ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.;№3(75)/2014
dc.subject популяция ru_RU
dc.subject өсімдік ru_RU
dc.subject экожүйе ru_RU
dc.subject жер бедері ru_RU
dc.subject шоғырлануы ru_RU
dc.subject концентрация ru_RU
dc.subject агломерация ru_RU
dc.subject мекен ru_RU
dc.title Атмосфераның жағдайына Балқаш қаласының өнеркəсіптік өндірісінің ластаушы заттарының əсерін бағалау ru_RU
dc.title.alternative Оценка воздействия загрязняющих веществ промышленных предприятий города Балхаша на состояние атмосферы ru_RU
dc.title.alternative Assessing the impact of industrial pollutants of enterprises of Balkhash town on the atmosphere ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account