DSpace Home

Communities in DSpace

Recently Added

 • Темірбекова, Л.А.; Уразбекова, Н.А. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-10-14)
  Мақалада экономиканы дамыту үшін цифрландырудың маңыздылығы талқыланып, сонымен қатар жаһандану және экономиканы цифрландыру процестерінің өзара байланысы талданады. Сонымен қатар, цифрлық экономиканың қазіргі таңда қоғам ...
 • Темірбекова, Л.А.; Балдан, Б.Б. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-10-14)
  Бұл мақалада қоғамдағы құбылыстардың өзгерістеріне қатысты экономикалық байланыс туралы, яғни байланыстардың нәтижесін цифрлық немесе сандық тұрғыда корреляциялық - регрессиялық талдау негізінде анықтау жөнінде сөз ...
 • Svzdvkova, E.Zh.; Ramazanova, M.Sh.; Zhangalivev, A.A. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-10-14)
  The paper discusses about the issues of the current state of the using of modern IT technologies in agriculture, about the prospects of the using of information technologies in accounting and internal audit. Digitalization ...
 • Сушков, В.М. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-10-14)
  В статье проводится обзор внедренияинструментов автоматизированного аудита (CAATs) в историческом аспекте, а также оцениваются перспективы развития цифровых решений в аудиторской деятельности. Исследуются риски и ...
 • Суйенбаева, Г.М. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-10-14)
  Қазіргі уақытта цифрландыру құралдарын азаматтардың өмір сүру салаларына енгізу мемлекеттік саясаттың құрамдас бөлігіне айналды. Сонымен қатар, әрбір 490 азамат жыл сайын салық саласымен өзара әрекеттеседі, соңғы жылдары ...

View more