DSpace Home

Communities in DSpace

Recently Added

 • Жахметова, А.К.; Абугалиева, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  шағын бизнесті дамыту экономикалық өрлеудің жəне əлеуметтік-саяси жаңғыртудың басты құралы. Əсіресе, жеке меншіктің нақты өмірге жүзеге асуы жəне орта таптың қалыптасуының мемлекетімізде артқан сайын еліміз көркейіп, ...
 • Жандосұлы, С.; Тиштықбаева, А.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Соңғы онжылдықта əлемдік экономикада сандық трансформация байқалады, ол экономиканың барлық салаларын түбегейлі өзгертеді. Бұл жаһандық тренд еліміздің қаржы секторынды жаулап алды десек те болады. Сонымен қатар, əлемдік ...
 • Даулетов, М.Б.; Исабекова, А.С.; Тəңірберген, С.С. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  бұл мақалада Қазақстанның онлайн төлемдер технологияларының келешекте алатын рөліне негізделген қысқаша зерттеулер жазылған. Дамыған елдерде біз мысалға келтірген заманауи технологиялар қолданысқа еніп, қазіргі уақытқа ...
 • Асанова, М.К.; Сарсекеева, А.С. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  В данной статье рассмотрена суть электронных денег, обозначены их основополагающие функции, виды и свойства; обосновывается возрастающая роль цифровой наличности в системе безналичных платежей; отражены отличия фиатных, ...
 • Амангелдинова, З.Ж.; Жандосұлы, С.; Топшахова, Г.Р. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Берілген мақалада несие карточкаларының мəні, даму тарихы, еліміздегі даму кезеңдері жəне қазіргі кездегі жағдайы келтірілген жəне талдау жасалған.

View more