№ 1(97)/2020-История.Философия

№ 1(97)/2020-История.Философия

 

 • Abdrakhmanova K.K. The scientific and creative intelligence of Karlag: the historiographical aspect/K.K. Abdrakhmanova

 • Abdrakhim M. Kazakh translators of the Semirechensk oblast/M. Abdrakhim

 • Alzhanova E.E., Nur CHETIN. Cultural heritage of Central Asian Turks in written sources of the XIX century/E.E. Alzhanova, Nur CHETIN

 • Алтаев А.Ш. Урбанизация и динамика изменения численности городского населения в Казахстане в 2000–2017 гг./А.Ш. Алтаев, Л.Т. Кожакеева

 • Alzhanova E.E. Development of trade in Southern Kazakhstan in the second half of the XIX —early XX centuries/E.E. Alzhanova

 • Baizhiyenova K.T. Documents and literature of health protection funds as historical source/K.T. Baizhiyenova

 • Бодеев К.Т. Қарағанды облысындағы діни ұйымдар тарихы (ХХ ғ. 60 ж. ортасы)/К.Т. Бодеев, З.Г. Сактаганова

 • Nuraliyeva S. What are the central contributions of critical thinkers to the study of international politics?/S. Nuraliyeva, B. Balaubayeva

 • Yessimova A.B. Image Characteristics of the Regions of Kazakhstan (based on the results of a sociological research)/A.B. Yessimova, Z.Kh. Valitova

 • Valitova Z.Kh. Theoretical foundation of the study of the region image/Z.Kh. Valitova, N. Kadatskaya, A.B. Yessimova

 • Есетов Н.Е. Социальный аспект в земельных отношениях казахов Тургайской области в начале ХХ века/Н.Е. Есетов, А. Гундогду

 • Жумашев Р.М. Освещение проблем развития системы школьного образования в трудах советских исследователей Казахстана/Р.М. Жумашев, А.Ж. Мырзахметова, Д. Өте

 • Puntus E.A. Institute of religion in the modern era/E.A. Puntus, T.N. Pupysheva

 • Казбекова Н.А. Вклад архивно-просветительских организаций дореволюционного Казахстана в становление казахстанской исторической науки (вторая половина XIX —начало XX вв.)/Н.А. Казбекова, Н.А. Казбеков

 • Карсыбаева Ж.А. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Оңтүстік Қазақстан облысының əйелдері: майдандағы күнделікті өмір тарихы/Ж.А. Карсыбаева, А.З. Жуманова, Т.Қ. Сақабай

 • Рысбеков Т.З. Бірінші дүниежүзлік соғыс жылдарындағы Батыс Қазақстанның мұнай өнеркəсібіне шетел капиталының енуі: тарихы мен мəселелері/Т.З. Рысбеков, А.Б. Нариман

 • Мажиев Ғ. Бүгінгі таңдағы ислам елдеріндегі мемлекет пен дін қатынасының ерекшеліктері, принциптері мен даму тенденциялары: Сауд Арабиясы, Мысыр, Малайзия/Ғ. Мажиев, Р.М. Мухаметшин

 • Rezvushkina T.A. Mother-women in modern Kazakhstan and her participation in national revival of the state/T.A. Rezvushkina

 • Сарсенбеков Н.Ж., Жетписбай Ш.А. Қазақ дүниетанымындағы ой мен сөздің диалектикалық байланысы жəне практикалық көрінісі/Н.Ж. Сарсенбеков, Ш.А. Жетписбай

 • Akhmetov R.A. Theoretical bases of domestic and foreign practice history of SOS Children's village formation/R.A. Akhmetov, M.T. Baymukanova, I. Kozyrskaya

 • Recent Submissions