K2SO4 кристалындағы ақаулардың қалыптасуына екі валентті Pb2+ қоспасының əсері

Show simple item record

dc.contributor.author Солдатхан, Д.
dc.contributor.author Баймұханов, З.Қ.
dc.date.accessioned 2017-02-01T09:41:51Z
dc.date.available 2017-02-01T09:41:51Z
dc.date.issued 2016-09-30
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/949
dc.description.abstract Мақалада сəулелендірілген K2SO4 сульфаттағы ақаулардың қалыптасуына екі валентті Pb2+ қоспаның əсері зерттелген. Рентген сəулесімен қоздырылған K2SO4–Pb кристалындағы ақаудың қалыптасу механизмі термобелсендірілген спектроскопия жəне рентгенлюминесценция əдістерімен зерттелді. Жарқыраудан кейінгі қармау деңгейі термоқұлшындырылған люминесценция (ТҚЛ) əдісімен анықталды. K2SO4–Pb кристалының ТҚЛ, рентгенлюминесценция жəне ТҚЛ-ның температураға тəуелділік спектрлері өлшенді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Вестник Карагандинского университета ru_RU
dc.relation.ispartofseries Физика;
dc.subject қоспа ru_RU
dc.subject ақау пайда болуы ru_RU
dc.subject кристалл ru_RU
dc.subject термобелсендірілген ru_RU
dc.subject рентгенолюминесценция əдісі ru_RU
dc.subject деңгей ru_RU
dc.subject басып алу ru_RU
dc.subject қасиет ru_RU
dc.title K2SO4 кристалындағы ақаулардың қалыптасуына екі валентті Pb2+ қоспасының əсері ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account