Математика

Математика

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Муратхан, Р.; Ахажанов, С.Б.; Копжасарова, Т.З. (Қарағанды, 2022)
  Оқу құралында негізгі математикалық моделдер мен сызықтық программалаудағы экономикалық есептерді шешудің әдістері қарастырылған. Оқу құралына жеке тәсілдер және экономикалық есептерді шешу кезеңдері мен өздік жұмысртаға ...
 • Алибиев, Д.Б.; Кажикенова, А.Ш.; Фазылова, Л.С.; Муратхан, Р. (Карағанды, 2018)
  Электрондық оқу құралы жаратылыстану-техникалық бағыттағы жоғары және арнайы орта оқу орындарының студенттеріне арналған. Электрондық оқу қүралында тиімдеу әдістерінің негізгі бөлімдері, яғни тиімдеу есептерінің қойылымының ...
 • Алибиев, Д.Б.; Кажикенова, A.Ш.; Фазылова, Л.С.; Муратхан, Р. (Караганда, 2018)
  Электронное учебное пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений естественно-технического направления. В электронном учебном пособии рассмотрены основные разделы методов оптимизации: ...
 • Kossybayeva, U.A.; Akhmanova, D.M.; Kazimova, D.A. (2021)
  The scientific work considers ways to implement interdisciplinary communication in the teaching of mathematics in the context of the updated educational content. The content of the monograph is aimed at defining the essence ...
 • Kosmakova, M.T.; Orumbayeva, N.T. (Publishing house of NLC «Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov», 2020)
  Currently, the use of contact equipment is constantly increasing. The experimental study of thermal processes is often difficult due to their transience. Therefore, in some cases, only a mathematical model can serve as ...
 • Orumbayeva, N.T.; Kosmakova, M.T.; Keldibekova, A.B. (Poligrafist, 2019-11-29)
  The monograph is devoted to the study of periodic boundary value problems for systems of hyperbolic equations with a mixed derivative. The work proposes methods for finding approximate solutions of periodic boundary value ...