Browsing Бейсызық жүйелердегі хаос жəне құрылымдар. Теория жəне тəжірибе = Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент = Сhaos and structures in nonlinear systems. Theory and experiment by Author

Browsing Бейсызық жүйелердегі хаос жəне құрылымдар. Теория жəне тəжірибе = Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент = Сhaos and structures in nonlinear systems. Theory and experiment by Author

Search DSpace


Browse

My Account