Государственно-частное партнерство как основной механизм инновационного развития экономики

Show simple item record

dc.contributor.author Ситенко, Д.А.
dc.date.accessioned 2019-11-18T07:05:03Z
dc.date.available 2019-11-18T07:05:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ситенко Д.А. Государственно-частное партнерство как основной механизм инновационного развития экономики /Ситенко Д.А.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.85-90 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8777
dc.description.abstract Мақалада Қазақстан Республикасында мемлекеттік инновациялық саясатты іске асыру шеңберінде мемлекеттік-жеке меншік əріптестіктің (МЖƏ) даму мəселелері қарастырылған. Мемлекеттік-жеке меншіктік əріптестік механизмі экономиканың маңызды болашақтық саласын дамыту мақсатындағы мемлекет пен жеке меншіктің құқықтық теңдік əріптестігіне негізделеді. Инновациялық белсенділікті жандандыратын бұл механизм дамыған елдерде белсенді түрде қолданылады жəне өзінің тиімділігін тəжірибеде көрсетті. Дүниежүзілік тəжірибеде мемлекеттік-жеке меншік үлгісінде қолданатын қайтарымды қаржыландыру нұсқасы қарастырылған. Дамыған мемлекеттердегі МЖƏ кеңінен қолданатын салалары ұсынылған. Шетелдердегі мемлекеттік-жеке меншік əріптестікті ұйымдастыру тəжірибесіне жəне оны қолдану саласына талдау МЖƏ механизмінің Қазақстанда дамуының негізгі бағытын анықтауға мүмкіндік береді. The article considers the development of public-private partnership (PPP) in the Republic of Kazakhstan in the framework of the state innovation policy. PPP mechanism is based on equal partnership of public and private businesses to develop priority sectors of the economy. This mechanism for enhancing innovation activity is actively used by developed countries and has proven its effectiveness. The article considers the variants of recurrent funding used in the PPP model in the world. Author underlines the main scope of the PPP in developed countries. The analysis of international experience in organizing public-private partnerships, as well as their scope of implementation is allowed to determine the main directions of improving the mechanism of PPP in Kazakhstan. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Государственно-частное партнерство как основной механизм инновационного развития экономики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account