Методика разработки производственной программы применительно к машиностроительному предприятию

Show simple item record

dc.contributor.author Нурпеисов, Б.Г.
dc.date.accessioned 2019-11-18T06:22:26Z
dc.date.available 2019-11-18T06:22:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Нурпеисов Б.Г. Методика разработки производственной программы применительно к машиностроительному предприятию /Нурпеисов Б.Г.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.72-77 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8775
dc.description.abstract Өндірістік бағдарлама мəні ашылып, оның номенклатуралық-сандық тапсырмаларына сипаттама берілген. Өндірістік бағдарлама жасау үдерісінде ұстанылуы тиіс принциптерге көңіл бөлінген. Машина жасау кəсіпорнына лайықталып өндірістік бағдарлама жасау тəртібі келтірілген. Ассортиментті қалыптастыру жүйесінде ескерілуі тиіс негізгі факторлар қарастырылған. Өндірістік цехтар жоспарлары көрсеткіштерінің машина жасау зауыты жоспары көрсеткіштерімен өзара байланысының маңыздылығы көрсетілген. Көмекші цехтардың өндірістік бағдарламасын жасау ерекшеліктері айрықша қарастырылған. The essence of the production program reveals and the characteristic is given to its nomenklaturnoquantitative tasks. The attention to the principles maintained in the course of working out of the production program is paid. The order of working out of the production program with reference to the machine-building enterprise is stated. High lights which should be considered at system of formation of assortment are considered. Importance indicators of plans of shops with indicators of the plan of machine-building factory is marked. Features of working out of the production program of non-productive departments are allocated. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Методика разработки производственной программы применительно к машиностроительному предприятию ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account