Эколого-экономическая эффективность геотехнологических методов добычи полезных ископаемых

Show simple item record

dc.contributor.author Каренов, Р.С.
dc.date.accessioned 2019-11-18T05:58:51Z
dc.date.available 2019-11-18T05:58:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Каренов Р.С. Эколого-экономическая эффективность геотехнологических методов добычи полезных ископаемых /Каренов Р.С.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.58-71 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8774
dc.description.abstract Минералды шикізатты өндіру мен өңдеудің тиімді тəсілдерін іздестіру бойынша ғылыми-практикалық зерттеулер жүргізудің маңыздылығы көрсетілген. Табиғи жағдайлардың нашарлауына төтеп бере алатын, пайдалы қазбаларды өндірудің тиімділігі жоғары технологиясын жасау мен оны енгізу рөлінің күшеюіне көңіл бөлінген. Классикалық кен технологиясынан бөлек, тіпті оған қарама-қарсы минералды шикізат игерудің геотехнологиялық тəсілінің мазмұны мен маңызы көрсетілген. Пайдалы қазбалардың ұңғылық гидроөндірісінің, жер асты жəне үйінділік байытудың ерекшеліктері мен тиімділігі қарастырылған. Жер асты газдандыру жəне көмірді жер асты жағу секілді көмір қабаттарын игерудің дəстүрлі емес технологиясына сипаттама берілген. Көмірдің болашақта синтетикалық сұйық отын өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылатындығы айтылған. Кен ғылымдарының дамуы стратегиясының түпкі мақсаты ретіндегі кен технологиясы ілімінің негіздерін жасау қажеттігі негізделген. The attention to strengthening of a role of creation and introduction of highly effective technology of extraction of a mineral in opposition to deterioration of an environment is paid. The maintenance and value of geotechnological methods of extraction of mineral raw materials in a counterbalance to classical mountain technologies reveal. Are considered feature and efficiency of technologies skvajinnoi hydroextraction, underground and compact minerals. The characteristic is given to such nonconventional technologies of working out of coal layers, as underground gasification and underground burning of coals. The coal role as perspective raw materials for manufacture of synthetic liquid fuel is allocated. Necessity of creation of bases of the theory of mountain technologies as ultimate goal of strategy of development of mountain sciences is proved. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Эколого-экономическая эффективность геотехнологических методов добычи полезных ископаемых ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account