Процесс и этапы цикла стратегического управления туристской фирмой

Show simple item record

dc.contributor.author Нурсултан, Д.Т.
dc.date.accessioned 2019-11-15T11:10:52Z
dc.date.available 2019-11-15T11:10:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Нурсултан Д.Т. Процесс и этапы цикла стратегического управления туристской фирмой /Нурсултан Д.Т.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.51-57 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8768
dc.description.abstract Стратегиялық менеджмент əдістемесінің туристік фирманы жаңа тұрғыдан басқарудың маңызды элементіне айналғандығы көрсетілген. Стратегиялық менеджмент сыртқы орта факторларының аса тұрақсыз жəне уақыт тұрғысынан анықсыздық жағдайында басқару технологиясы ретіндегі мəні ашылып көрсетілген. Басқарудың барлық деңгейлеріндегі стратегиялық жоспарлау бойынша үйлестірудің негізгі принципі сатылы бағыныстылық принципі болып табылатындығына көңіл бөлінген. Клиенттерге белгілі бір қызметтер кешенін көрсетуге маманданған туризм саласының айрықша ерекшеліктері қарастырылған. Туристік фирманының салалық ерекшеліктері ескеріліп басқару үдерісі зерттелген. Туристік фирмалардың миссиясына жəне олардың мақсатының жіктелуіне назар аударылған. It is noticed that the methodology of strategic management became an important element of the new approach to management of travel company. The essence of strategic management as technologies of management in the conditions of the raised instability of factors of environment and their uncertainty in time reveals. It is underlined that main principle of coordination of strategic management at all levels is the principle of hierarchical subordination. Specific features of branch of tourism which specializes on rendering of a certain complex of services to clients are considered. Process of strategic management by tourist firm is studied taking into account feature of branch. The basic stages of a cycle of strategic management of travel company are analyzed. The attention is given to mission and classification of the possible purposes of travel company. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Процесс и этапы цикла стратегического управления туристской фирмой ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account