Основы концепции контроллинга и создание его целостной системы на предприятии

Show simple item record

dc.contributor.author Сланов, Е.К.
dc.date.accessioned 2019-11-15T10:23:37Z
dc.date.available 2019-11-15T10:23:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Сланов Е.К. Основы концепции контроллинга и создание его целостной системы на предприятии /Сланов Е.К.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.31-36 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8763
dc.description.abstract Кəсіпорындағы контроллингтің маңызды функцияларының өзара байланысы ашылып көрсетілген. Басқару функциясы ретіндегі контроллингтің мəні жəне контроллингсіз ешбір қазіргі замандағы компания қалыпты қызмет атқара алмайтындығы пайымдалған. Кəсіпорын менеджерінің басқару міндеттері, контроллинг жəне бақылаушы міндеттері арасындағы өзара байланыс зерттелген. «Контроллинг» ұғымының тұжырымдамасы жəне оның құндылығы келтірілген. Контроллинг тұжырымдамасы негізделетін іргелі қағидалар баяндалған. Контроллингті кəсіпорындар мен ұйымдарда енгізу кезіндегі мəселелерге ерекше көңіл бөлінген. Кəсіпорында контроллингтің тұтас жүйесін жасаудағы бірізділікпен жүргізілетін іс-шаралар кезеңдері талданған. The interrelation of the major functions of controlling at the enterprise reveals. The essence of controlling as management functions without which it is impossible to present work of any modern company is considered. The interrelation between administrative problems of the manager, controlling and controler problems is studied. The formulation of the concept of controlling is given and its value is allocated. Base positions on which the controlling concept is based are stated. The special attention is given to the questions arising пр of the organization, i.e. controlling introduction. The sequence of stages is analyzed at creation of complete system of controlling at the enterprise. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Основы концепции контроллинга и создание его целостной системы на предприятии ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account