Место и роль инноваций в процессах развития социально-экономических систем

Show simple item record

dc.contributor.author Казбеков, Т.Б.
dc.date.accessioned 2019-11-15T09:41:26Z
dc.date.available 2019-11-15T09:41:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Казбеков Т.Б. Место и роль инноваций в процессах развития социально-экономических систем /Казбеков Т.Б.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.13-17 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8758
dc.description.abstract Қазақстанның мемлекеттік саясатының жоғарғы басымдылықтарына экономикалық индустриалды- инновациялық дамуы жататындығы көрсетілген. Постиндустриализмнің қазіргі кезеңін «инновациялық экономика» деп атау қажеттігі дəлелденген. Инновацияларды қолдану жəне пайдалану аясы бойынша жіктеуге ерекше маңыз берілген. Инновацияларда енгізілетін инновациялық өзгерістердің интенсивтілігі (тереңдігі) тұрғысынан жіктеу қажеттілігі ұсынылған. Инновацияларды нарықтық өнімдік-технологиялық тұрғыдан жіктеу маңыздылығы көрсетілген. Реактивтік жəне стратегиялық инновациялар үшін шығындар мен тиімділіктің өзара байланысы қисығының өзгеру сипаты зерттелген. Инновациялардың əлеуметтік-экономикалық қызметтері талданған. It is noticed that industrially-innovative development of economy concerns number of the higher priorities of a state policy of Kazakhstan. It is proved, what it is necessary to name postindustrialism present stage? Innovative economy? The importance of classification of innovations in a subject and sphere of their appendix is allocated. Classification of innovations from the point of view of intensity (depth) of brought innovative changes Is offered. Importance of market produktovo-technological classification of innovations is underlined. The behaviour of curve interrelation of expenses and efficiency for jet and strategic innovations is studied. Social and economic functions of innovations are analyzed. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Место и роль инноваций в процессах развития социально-экономических систем ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account