Экономическое обоснование приоритетных направлений развития подземной угледобычи на шахтах Карагандинского бассейна

Show simple item record

dc.contributor.author Каренов, Р.С.
dc.date.accessioned 2019-11-15T09:17:45Z
dc.date.available 2019-11-15T09:17:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Каренов Р.С. Экономическое обоснование приоритетных направлений развития подземной угледобычи на шахтах Карагандинского бассейна /Каренов Р.С.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№1.С.4-11 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8757
dc.description.abstract Қазақстанның көмір өнеркəсібінің қазіргі жай-күйін талдау негізінде көмір қорларын игеру монотехнология деп аталатын тəсілмен жүргізілетіні пайымдалған. Көмірді жерасты өндірудің кешенді механикаландырылған дəстүрлі технологияларын жетілдіру жөнінде ұсыныс жасалған. Көмір өндірісінің дəстүрлі емес технологиясын дамыту қажеттілігі негізделген. Қарағанды бассейні шахталарында көмір қабаттарын адамның қатысуынсыз қазып алу технологиясын жасау жəне енгізудің өзектілігі дəріптелген. Көмірді жерасты өндірудің автоматтандырылған технологиясының даму кезеңдері қарастырылған. Көмір қабаттарын адамның қатысуынсыз қазып алу мəселесін мақсатты бағытта тиімді шешуді болжау мүмкіндігі көрсетілген. Адамды қатыстырмай көмір алудың техникалық-технологиялық шешімдерін болжаудағы логикалық бірізділік бейнеленген. On the basis of the analysis of a current state of the coal industry of Kazakhstan it is noticed that working off of coal stocks is conducted with application of so-called monotechnologies. It is underlined expediency of perfection of the traditional in a complex-mechanized technologies of underground coal mining. Necessity of development of nonconventional technologies of coal output is proved. The urgency of creation and introduction on mines of the Karaganda pool of technology of deserted dredging of coal layers is allocated. Stages of development of the automated technology of underground coal mining are considered. Questions of forecasting of a purposeful effective solution of a problem of deserted dredging of coal layers reveal. Are reflected logic sequence of forecasting of tehniko-technological decisions of deserted dredging. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№1(61)/2011
dc.title Экономическое обоснование приоритетных направлений развития подземной угледобычи на шахтах Карагандинского бассейна ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account