Қазақстан аймақтарының жаңартпашылық технологияларға көшуі үшін кадрлық əлеуетті қалыптастыру: жүзеге асырудың мүмкіндіктері мен бағыттары

Show simple item record

dc.contributor.author Рамашова, А.Н.
dc.date.accessioned 2019-11-11T09:02:03Z
dc.date.available 2019-11-11T09:02:03Z
dc.date.issued 2014-09-30
dc.identifier.citation Рамашова А.Н. Қазақстан аймақтарының жаңартпашылық технологияларға көшуі үшін кадрлық əлеуетті қалыптастыру: жүзеге асырудың мүмкіндіктері мен бағыттары /А.Н.Рамашова// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2014.-№3.С.176-182 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8729
dc.description.abstract Қазіргі уақытта жаңартпашылық қызмет мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық дамуының негізі болған жоқ: отандастық экономикада маңызды технологиялық ашылымдар, зерттеу нəтижелері мен өңдеулерді қарқынды бұқаралық игерілуі бақыланған жоқ. Бұл байланыста жаңа аса жоғары деңгейге көшу мен жұмыс істеу үшін технологиялық құрылыстың алмасуы шарттарында кадрлардың дайындық деңгейі ерекше маңызға ие, себебі кəсіптік кадрлар сапасы, бейімділігі мен оңтайлығы экономиканың жаңартпашылығын анықтайды. Мақалада автор аймақтағы кадрлық əлеуеттің қалыптасу мəселелерін қарастырды. Мемлекет аймақтарында құрылған жағдайдың қысқаша талдауы өткізілді. Экономиканың жаңартпа дамуына көшу үшін мүмкіндіктер анықталды. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№3(75)/2014
dc.subject жаңартпашылық экономика ru_RU
dc.subject кадрлық əлеует ru_RU
dc.subject аймақ ru_RU
dc.subject əлеуметтік-экономикалық үлгілендіру ru_RU
dc.subject ұлттық жаңартпашылық жүйелер ru_RU
dc.subject қаржы салу ru_RU
dc.subject экономикалық белсенді халық ru_RU
dc.subject өмір ұзақтығының деңгейі ru_RU
dc.subject атаулы жалақы деңгейі ru_RU
dc.subject жұмыссыздық ru_RU
dc.title Қазақстан аймақтарының жаңартпашылық технологияларға көшуі үшін кадрлық əлеуетті қалыптастыру: жүзеге асырудың мүмкіндіктері мен бағыттары ru_RU
dc.title.alternative Формирование кадрового потенциала для перехода регионов Казахстана к инновационной экономике: возможности и направления реализации ru_RU
dc.title.alternative Formation of human capacity for the transit of Kazakhstan regions to the innovative economy: opportunities and directions of realization ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account