Шетел тілдерінің мұғалімдерін кəсіби даярлау жүйесіндегі шетел тілдерін оқыту əдістерінің рөлі

Show simple item record

dc.contributor.author Ыбыраева, А.С.
dc.contributor.author Əбішева, Г.И.
dc.date.accessioned 2019-10-24T09:25:58Z
dc.date.available 2019-10-24T09:25:58Z
dc.date.issued 2011-09-30
dc.identifier.citation Ыбыраева А.С. Шетел тілдерінің мұғалімдерін кəсіби даярлау жүйесіндегі шетел тілдерін оқыту əдістерінің рөлі/А.С.Ыбыраева, Г.И.Əбішева//Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.= Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика. = Bulletin of the Karaganda University. Pedagogy Series. -2011. №3. 49-55 б. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8397
dc.description.abstract Шетел тілдері мұғалімінің кəсіби қызметінің ерекшелігі одан шетел тілін оқыту саласында білім жүйесін, дағды жəне шеберлікті меңгеруді ғана емес, сонымен қатар белгілі жеке тұлғаға тəн қасиеттерді — кəсіби міндеттерді шешуге шығармашылықпен қарауды, өз білімін үнемі жетілдіріп отыруға дайын болуын талап етеді. Шетел тілі мұғалімі оқыту əдістерін дұрыс қолдана білуге тиісті. Əдістерді таңдау сабақта мұғалім қойған міндеттер мен шарттарға байланысты болады. Оқыту əдістері оқытудың тəсілдерінен тұратын жəне оқушыларды оқытудың соңғы мақсатына жеткізуге бағытталған, оқу процесіндегі маңызды компоненттердің бірі болып табылады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.= Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика. = Bulletin of the Karaganda University. Pedagogy Series.;№3(63)/2011
dc.subject шетел тілі ru_RU
dc.subject мұғалімнің кəсіби қызметі ru_RU
dc.subject білім жүйесі ru_RU
dc.subject дағды жəне шеберлікті меңгеру ru_RU
dc.subject жеке тұлға ru_RU
dc.subject кəсіби міндеттер ru_RU
dc.subject оқыту əдістері ru_RU
dc.subject аралас əдістер ru_RU
dc.subject шығармашылық қабілеті ru_RU
dc.title Шетел тілдерінің мұғалімдерін кəсіби даярлау жүйесіндегі шетел тілдерін оқыту əдістерінің рөлі ru_RU
dc.title.alternative Роль методов обучения иностранным языкам в системе профессиональной подготовки учителей иностранных языков ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account