Страницы истории Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова: от Учительского института до университета (1938–1972 гг.)

Show simple item record

dc.contributor.author Шотбакова, Л.К.
dc.date.accessioned 2019-10-24T08:30:47Z
dc.date.available 2019-10-24T08:30:47Z
dc.date.issued 2011-12-26
dc.identifier.citation Шотбакова, Л.К. Страницы истории Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова: от Учительского института до университета (1938–1972 гг.) / Л.К.Шотбакова // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия. – 2011. - № 4. – С. 45-52. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8394
dc.description.abstract Мақалада Мұғалімдер институтынан Педагогикалық институтқа жəне университетке дейінгі Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың қалыптасу тарихы қарастырылады. Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағатының бай қорына сүйене отырып, 1938–1972 жж. кезеңіндегі университет тарихы баяндалады. Қарастырылып отырған кезеңдердегі Мұғалімдер, соңынан Педагогикалық институтқа айналуға қатысты нормативтік-құқықтық құжаттарға сараптама жасалады. Университет тарихы Орталық Қазақстандағы жоғары білім ордасының қалыптасуына айтарлықтай үлес қосқан адамдардың тағдыры арқылы көрсетіледі. This article discusses the stages of development of KSU named after E.A Buketov from Teachers to the Pedagogical Institute and the university. Traces the history of the university during the 1938–1972 period based on the extensive archival material deposited in the state archives of Karaganda region. Examines legal documents that were the reason of reorganizations undertaken during the study period in respect of Teachers, and then — Pedagogical Institute. History of the University can be traced through the lives of people who have made a significant contribution to the establishment of university education in Central Kazakhstan. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия.;№ 4(64)/2011
dc.subject КарГУ ru_RU
dc.subject история ru_RU
dc.subject высшее образование ru_RU
dc.subject высшая школа ru_RU
dc.subject история университета ru_RU
dc.subject Караганда ru_RU
dc.subject Учительский институт ru_RU
dc.subject педагогическое образование ru_RU
dc.subject училище ru_RU
dc.subject руководитель ru_RU
dc.subject обучение ru_RU
dc.subject годы войны ru_RU
dc.subject студенты ru_RU
dc.subject выпускники ru_RU
dc.subject учителя ru_RU
dc.subject послевоенные годы ru_RU
dc.title Страницы истории Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова: от Учительского института до университета (1938–1972 гг.) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account