«Қалмақ» этнонимінің шығу тегі мəселесі

Show simple item record

dc.contributor.author Шайжанова, Г.К.
dc.contributor.author Мұқанова, А.Н.
dc.date.accessioned 2019-10-21T09:05:46Z
dc.date.available 2019-10-21T09:05:46Z
dc.date.issued 2011-03-15
dc.identifier.citation Шайжанова, Г.К. «Қалмақ» этнонимінің шығу тегі мəселесі / Г.К.Шайжанова, А.Н.Мұқанова // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия. – 2011. - № 1. – 62-67 б. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8298
dc.description.abstract Бұл мақалада «қалмақ» этнонимінің шығу тегі мəселесі қарастырылады. Қалмақтарға қатысты тарихи құжаттар мен дереккөздерге талдау жасалынады. Сонымен қатар «қалмақ» этнонимінің шығу тегі мəселесі бойынша монғолтанушылардың еңбектері талқыланады. Төменгі Еділ жəне Каспий бойында қалмақ халқының қалыптасу үрдісі екі ғасырға созылды (XVI ғ. аяғы –XVIII ғ. ортасы). Қалмақ хандығының құрылуы қалмақ халқының өзіндік санасының дамуы мен бекуіне ықпалын жасады. «Ойрат» атауы түркітілдес көршілері берген «қалмақ» атауымен біржолата ығыстырылады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия.;№ 1(61)/2011
dc.subject этноним ru_RU
dc.subject қалмақ ru_RU
dc.subject ойрат ru_RU
dc.subject монғол тайпалары ru_RU
dc.subject монғол тілі ru_RU
dc.subject ойрат одағы ru_RU
dc.subject буддизм ru_RU
dc.subject этникалық топтар ru_RU
dc.subject түріктер ru_RU
dc.subject түркілер ru_RU
dc.title «Қалмақ» этнонимінің шығу тегі мəселесі ru_RU
dc.title.alternative О происхождении этнонима «калмык» ru_RU
dc.title.alternative Problem of the origin of the ethnonyms «Kalmykia» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account