Математиканы оқытуда модульдік оқыту технологиясының тиімділігі

Show simple item record

dc.contributor.author Кервенев, Қ.Е.
dc.contributor.author Мақсұт, Н.М.
dc.date.accessioned 2019-09-26T08:54:41Z
dc.date.available 2019-09-26T08:54:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Кервенев Қ.Е. Математиканы оқытуда модульдік оқыту технологиясының тиімділігі /Қ.Е.Кервенев, Н.М.Мақсұт //Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика.-2014.-№1.С.94-100 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/7978
dc.description.abstract Мақалада математиканы оқытуда модульдік оқыту технологиясының тиімділігі жөнінде айтылып, оқу модуліндегі негізгі үш құрылымды бөліктері болып табылатын кіріспе, сөйлесу жəне қорытынды бөлімдеріне тоқталып, оның əр бөліміне түсініктер берілген. Модульдік сабақ мысалы ретінде «Логарифмдік теңдеулерді шешу» тақырыбы бойынша мысал келтірілген. Модульдік рейтингтік оқыту бойынша сабақтарға теориялық жəне əдістемелік талдау жасау нəтижесінде алынған қорытындылары мен ұсыныстары баяндалған. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика.;№1(73)/2014
dc.subject модульдік оқыту ru_RU
dc.subject технология ru_RU
dc.subject математика ru_RU
dc.subject теңдеу ru_RU
dc.subject теңсіздік ru_RU
dc.subject деңгей ru_RU
dc.subject логарифмдік теңдеу ru_RU
dc.subject рейтинг ru_RU
dc.subject бағдарлама ru_RU
dc.subject дидактика ru_RU
dc.title Математиканы оқытуда модульдік оқыту технологиясының тиімділігі ru_RU
dc.title.alternative Эффективность модульной технологии в обучении математике ru_RU
dc.title.alternative Efficiency module technologies in educating of mathematics ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account