Белгілілік/белгісіздік мəннің белгісіз жақ, белгісіз мүше арқылы берілуі жəне контекстке қатысы

Show simple item record

dc.contributor.author Ажарбекова, Э.Н.
dc.date.accessioned 2019-09-17T05:29:31Z
dc.date.available 2019-09-17T05:29:31Z
dc.date.issued 2010-03-30
dc.identifier.citation Ажарбекова Э.Н. Белгілілік/белгісіздік мəннің белгісіз жақ, белгісіз мүше арқылы берілуі жəне контекстке қатысы/Э.Н. Ажарбекова//Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ. -2010. №1. 23-28 б. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/7688
dc.description.abstract Қазақ тіл білімі үшін белгілілік/белгісіздік категориясы шешілмеген мəселе болып табылады. Мақалада қазақ тіліне қатысты белгілілік/белгісіздік ұғымдарының фактілері қарастырылды жəне талданды. Қазақ тілі материалы бойынша бұндай семантика белгісіз жақ, сөйлемнің белгісіз мүшесі жəне контекст негізінде көрінетіндігі айқындалды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.;№1(57)/2010
dc.subject жай сөйлем синтаксисі ru_RU
dc.subject жалпылама жақты сөйлем ru_RU
dc.subject белгілі жақты сөйлем ru_RU
dc.subject белгісіз жақты сөйлем ru_RU
dc.subject толымсыз сөйлем ru_RU
dc.subject тіл білімі ru_RU
dc.subject «белгілілік» ұғымы ru_RU
dc.subject «белгісіздік» ұғымы ru_RU
dc.subject жақтық көрсеткіш ru_RU
dc.title Белгілілік/белгісіздік мəннің белгісіз жақ, белгісіз мүше арқылы берілуі жəне контекстке қатысы ru_RU
dc.title.alternative Об определенности / неопределенности, выраженной посредством неопределенного лица, неопределенного члена предложения и контекста ru_RU
dc.title.alternative Expression of certainty / uncertainty by unspecified persons unspecified part of the sentence and the context ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account