Ұлттық бірегейлік тəуелсіздіктің сыртқы көрінісі ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Қолумбаев, Б.Е.
dc.contributor.author Шуматова, М.М.
dc.date.accessioned 2019-09-12T06:21:26Z
dc.date.available 2019-09-12T06:21:26Z
dc.date.issued 2013-12-26
dc.identifier.citation Қолумбаев Б.Е. Ұлттық бірегейлік тəуелсіздіктің сыртқы көрінісі ретінде /Б.Е.Қолумбаев, М.М.Шуматова //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия=Bulletin of the Karaganda University. History. Philosophy Series.-2013.-№4.С.52-59 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/7606
dc.description.abstract Мақалада жаһандану үрдісін талдауда жаңа əдістемелік ұстанымды алға тартып, жаһанданудың талаптары мен қауіп-қатерлерін инновациялық дамудың құралдарына жəне формаларына ауыстыра отырып, тəуелсіз мемлекеттердің жаһандану үрдісіне қарсы шығуын ғана емес, сонымен қатар оның күш-қуатын елдің дамуына бейімдеп, қолдануы ұсынылған. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.;№4(72)/2013
dc.subject ұлттық бірегейлік ru_RU
dc.subject жаһандану ru_RU
dc.subject ұлттық менталитет ru_RU
dc.subject өзіндік сана ru_RU
dc.subject этнос ru_RU
dc.subject мəдениет ru_RU
dc.subject этностық бірегейлік ru_RU
dc.subject мəмлелік ru_RU
dc.subject ұлттық сана ru_RU
dc.subject тəуелсіздік ru_RU
dc.subject ұлт ru_RU
dc.title Ұлттық бірегейлік тəуелсіздіктің сыртқы көрінісі ретінде ru_RU
dc.title.alternative Национальная идентичность как форма проявления независимости ru_RU
dc.title.alternative National identity as a form of manifestation of independence ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account