Қыпшақтардың этникалық тарихының негізгі кезеңдері

Show simple item record

dc.contributor.author Каренов, Р.С.
dc.date.accessioned 2019-09-12T05:32:49Z
dc.date.available 2019-09-12T05:32:49Z
dc.date.issued 2013-12-26
dc.identifier.citation Каренов Р.С. Қыпшақтардың этникалық тарихының негізгі кезеңдері /Р.С.Каренов //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия=Bulletin of the Karaganda University. History. Philosophy Series.-2013.-№4.С.40-51 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/7598
dc.description.abstract Мақалада қыпшақтардың этникалық тарихының негізгі кезеңдері, атап айтқанда, қалыптасуы жəне этникалық құрамы сараланып көрсетілген. Орта Азияға басып кірген жер қайысқан қалың монғол қолдарын түркілендіруге қыпшақтардың маңызды рөл атқарғанына көңіл бөлінген. Олар көптеген түркі тілдес халықтардың пайда болып қалыптасуын бастап бергені айтылған. Бұл халық өзінің айрықша тарихи белсенділігінің арқасында Еуразия орталығындағы өзара ықпалдаса дамыған барлық халықтардың этникалық шығу тегі мен мəдениетінде із қалдырғаны баяндалған. Қыпшақтар тарихы — күрделі тақырыптардың бірі екендігі жəне оны зерттеудің көптеген бағыттары əлі күнге дейін аңықталмағандығы туралы қорытынды жасалған. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.;№4(72)/2013
dc.subject этимология ru_RU
dc.subject шежіре ru_RU
dc.subject зерттеушілер ru_RU
dc.subject ежелгі ru_RU
dc.subject халық ru_RU
dc.subject қыпшақтар ru_RU
dc.subject ру ru_RU
dc.subject ата ru_RU
dc.subject дерек ru_RU
dc.subject қайраткер ru_RU
dc.title Қыпшақтардың этникалық тарихының негізгі кезеңдері ru_RU
dc.title.alternative Основные этапы этнической истории кипчаков ru_RU
dc.title.alternative The main stages of the ethnic history of the Kipchak ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account