2019

2019

Recent Submissions

  • Жуманова, А.З. (ҚарМУ басп., 2019-03-20)
    Монографияда 1917–1991 жылдар аралығындағы кеңестік үкіметтің Қазақстанда жүргізген тіл саясатының кезеңдері, олардың мазмұны мен ерекшеліктері зерттелінеді. Ұлттық тіл мəселесі жəне оның сыртқы түрлі экспансиялар жағдайындағы ...