2019

2019

Recent Submissions

  • Аршабеков, Т.Т.; Жұмабеков, Ж.А.; Жұманова, А.З. (Тенгри баспасы, 2019-01-01)
    Ел тағдырын ӛз тағдырынан биік қойған, ұлтының тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырларының ерен ерліктері қай кезде болмасын үлгі ӛнеге. Тәуелсіздік жолында қазақ халқы басынан ӛткерген тарихи оқиғалар ...