4(72)/2013

4(72)/2013

 

 • Амандыкова С.К. Актуальные вопросы реформы пенсионной системы в Республике Казахстан

 • Божқараұлы А. Көші-қон құқығын зерттеудің теориялық жəне əдістемелік қырлары

 • Базарова Г.С. Вопросы конституционного закрепления института собственности в Республике Казахстан и странах СНГ

 • Божқараұлы А. Көші-қон құқығын зерттеудің теориялық жəне əдістемелік қырларыКожахметов Г.З. Образование, структура и полномочия правительства Казахстана в условиях Советской автономии

 • Какимова М.Ш. Құқық нормасын талқылаудың жүйелік жəне тарихи əдістері

 • Серiкбаева С.С. Заңдылық пен құқықтық тəртіпті жетілдіру

 • Турлаев А.В. Қазақстанда азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет қалыптастырудың ерекшеліктері

 • Zhamiyeva R.М. Legal bases of barrister’s activities

 • Сембекова Б.Р. Криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности

 • Chankova D. Crime victims: the new «icon» of Bulgarian penal policy?

 • Қыздарбекова А.С. Ортақ үлестік меншік құқықтық қатынастардың ерекшеліктері

 • Nowak A. The compliance of selected Polish regulations concerning taxation of pensions with European Union law

 • Recent Submissions