Сөйлемнің коммуникативтік типтері жөнінде

Show simple item record

dc.contributor.author Рапишева, Ж.Д.
dc.contributor.author Тұрлыбекова, Ж.А.
dc.date.accessioned 2019-06-20T03:54:55Z
dc.date.available 2019-06-20T03:54:55Z
dc.date.issued 2013-03-29
dc.identifier.citation Рапишева, Ж.Д. Сөйлемнің коммуникативтік типтері жөнінде / Ж.Д.Рапишева, Ж.А.Тұрлыбекова // Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. – 2013. – № 1. – 18-22 б. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/6890
dc.description.abstract Мақалада сөйлемнің коммуникативтік типтерінің қазақ тіл білімінде, орыс жəне шетел тіл білімінде зерттелуі сөз болды. Коммуникативтік мақсаттағы сөйлемдердің басты белгісі коммуникативтік типтердің сөйлеу барысында туындайтыны жайында айтылып, сөйлем типтерінің пайда болу жағдайлары нақты тілдік деректермен дəлелденген. Мақала авторлары сөйлемнің коммуникативтік типтерінің айырым белгілері ремалық компоненттер сипатымен тікелей байланысты деген қорытынды жасады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.;№ 1(69)/2013
dc.subject сөйлем ru_RU
dc.subject сөйлем типтері ru_RU
dc.subject коммуникативтік типтер ru_RU
dc.subject коммуникативтік қызмет ru_RU
dc.subject функционалдық синтаксис ru_RU
dc.subject прагмалингвистикалық аспект ru_RU
dc.subject сөйлеу актілері ru_RU
dc.subject констативтер ru_RU
dc.title Сөйлемнің коммуникативтік типтері жөнінде ru_RU
dc.title.alternative О коммуникативных типах предложений ru_RU
dc.title.alternative About communicative types of sentences ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account