Қазақстан Республикасындағы əскери қызметшілерді əлеуметтік қорғаудың конституциялық-құқықтық негіздері

Show simple item record

dc.contributor.author Мусин, Қ.С.
dc.date.accessioned 2019-06-14T04:23:09Z
dc.date.available 2019-06-14T04:23:09Z
dc.date.issued 2014-12-30
dc.identifier.citation Мусин Қ.С. Қазақстан Республикасындағы əскери қызметшілерді əлеуметтік қорғаудың конституциялық-құқықтық негіздері/Қ.С. Мусин//Қарағанды университетінің хабаршысы. ҚҰҚЫҚ сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ПРАВО. - 2014. №4. 11-18 б. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/6727
dc.description.abstract Мақалада Қазақстан Республикасындағы əскери қызметшілерді əлеуметтік қорғаудың конституциялық-құқықтық реттелу мəселелері қарастырылған. Автор əскери саясат жəне қауіпсіздіктің конституциялық-құқықтық нормаларының қорғау жəне қамтамасыз ету сұрақтарын қарастырды. Сондай-ақ Қазақстан өзінің тəуелсіздігін жариялап, əлем қауымдастығына толыққанды мүше болуына байланысты өзінің мемлекет ретінде қалыптасуын нақты жағдайда бекіту тікелей мемлекеттік саясатқа да байланысты болғаны жайлы сөз етті. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. ҚҰҚЫҚ сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ПРАВО.;№4(76)/2014
dc.subject əскери қызмет ru_RU
dc.subject əскери қызметші ru_RU
dc.subject қауіпсіздік ru_RU
dc.subject қауіпсіздік ru_RU
dc.subject саясат ru_RU
dc.subject əскери саясат ru_RU
dc.subject конституция ru_RU
dc.subject норма ru_RU
dc.subject əскери доктрина ru_RU
dc.title Қазақстан Республикасындағы əскери қызметшілерді əлеуметтік қорғаудың конституциялық-құқықтық негіздері ru_RU
dc.title.alternative Конституционно-правовые основы социальной защиты военнослужащих в Республике Казахстан ru_RU
dc.title.alternative Constitutional and legal bases of social protection of the military personnel in Republic of Kazakhstan ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account