Көптілді білім берудің болашағы

Show simple item record

dc.contributor.author Жанұзақов, Н.Б.
dc.contributor.author Бейсенбаева, Б.А.
dc.date.accessioned 2019-06-13T10:19:26Z
dc.date.available 2019-06-13T10:19:26Z
dc.date.issued 2015-06-29
dc.identifier.citation Жанұзақов, Н.Б. Көптілді білім берудің болашағы / Н.Б.Жанұзақов, Б.А.Бейсенбаева // Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика. – 2015. - № 2. – 299-304 б. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/6707
dc.description.abstract Мақалада Қазақстандағы көптілді білім беру мəселелері қарастырылды. Көптілді білім беру кеңістігіне тəн бағыттар анықталды. Өз тілін жетік білу арқылы қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқып үйренуде, авторлар үштілділіктің кезеңдерін сипаттайды. Егер үштілділік мемлекеттік тілдің негізінде дамыса, аталған мəселе өз шешімін табады. Біздің елдің тілдік саясатында басымдыққа ие қазақ тілі, өзінің тілдік дəрежесін біртіндеп нығайтуда. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика.;№ 2(78)/2015
dc.subject көптілділік ru_RU
dc.subject қостілділік ru_RU
dc.subject көптілді білім беру ru_RU
dc.subject үштілді білім беру ru_RU
dc.subject қостілді білім беру ru_RU
dc.subject үштұғырлы тіл ru_RU
dc.subject оқу-тəрбиелік үдеріс ru_RU
dc.subject тілдік жəне тілдік емес пəндер ru_RU
dc.subject көпмəдениетті тұлға ru_RU
dc.subject көптілді тұлға ru_RU
dc.subject лингводидактика ru_RU
dc.subject шетел тілдік білім ru_RU
dc.subject деңгейлік оқыту ru_RU
dc.subject көптілді білім берудің тұжырымдамасы ru_RU
dc.title Көптілді білім берудің болашағы ru_RU
dc.title.alternative Будущее полиязычного образования ru_RU
dc.title.alternative The future of polylingual education ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account