Yabancilara türkçe öğretiminde motivasyonun önemi

Show simple item record

dc.contributor.author Barin, Еrol
dc.date.accessioned 2019-06-06T09:42:13Z
dc.date.available 2019-06-06T09:42:13Z
dc.date.issued 2014-09-29
dc.identifier.citation Barin, Е. Yabancilara türkçe öğretiminde motivasyonun önemi / Е. Barin // Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. – 2014. - № 3. – 77-82 s. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/6437
dc.description.abstract Gelişim ve öğrenme psikolojisinin de temel kavramlarından biri olan motivasyon, bireyin öğrenmeye istekli hâle gelmesidir, diye tanımlanabilir. Motivasyon, insanı harekete geçirmek olarak da tanımlanabilir. Biz bunu «istekli olarak harekete geçmek» diye tanımlıyoruz. Eğitimde bireyi istekli hâle getirmek diye adlandıracağımız motivasyonun yabancılara Türkçe öğretimdeki önemi yadsınamaz. Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyon için dersi eğlenceli hâle getirmek şarttır. Aksi takdirde ders angaryaya dönüşür ve öğrencilerin motivasyonu kaybolur. Yabancı birinin sizin dilinizi hangi sebeple öğrenmek istediği kadar sizing ona yaklaşımınız, dersi çekici ve ilginç hâle getirmeniz de öğrencinin dersten soğumaması açısından önem taşımaktadır. Çünkü, yabancı dil öğrenenler, dil öğrenmeye başladıklarında hedef dile karşı önlerinde setler oluşturmaya başlarlar. Bu psikolojiyi yok etmek için öğrenciler iyi motive edilmelidir. Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarının her biri aralarında farklılıklar oluşturur. Öğrencilerin birbirleriyle rekabeti yerine kendini geliştirmesine yönelik bir eğitim anlayışı olmalıdır. Bunun için öğretimde temel ilkelerden biri olan «bireysel farklılıkları dikkate alma» ilkesine dikkat etmek gerekir. Burada öğretim elemanının rolünün önemi artmaktadır. Öğretim elemanının davranışları ve öğrenciye yaklaşım tarzı, yabancı öğrencilerin Türkçeye olan ilgisini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. ru_RU
dc.language.iso tr ru_RU
dc.publisher Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.;№ 3(75)/2014
dc.subject Yabancılar ru_RU
dc.subject Türkçe öğretimi ru_RU
dc.subject motivasyon ru_RU
dc.title Yabancilara türkçe öğretiminde motivasyonun önemi ru_RU
dc.title.alternative Шетелдіктерге түркі тілін оқытуда уəжділіктің маңыздылығы ru_RU
dc.title.alternative Значимость мотивации в преподавании турецкого языка иностранцам ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account