Browsing 3(75)/2014-Филология by Title

Browsing 3(75)/2014-Филология by Title

Sort by: Order: Results:

 • Stanciu, Nicolae (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-09-29)
  The author considers meanings and forms, semanthic and pragmatic specializations, utilization differences common lexical forms for Romanian and Slovenian languages. Using the comparative method, researcher observes some ...
 • Barin, Еrol (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-09-29)
  Gelişim ve öğrenme psikolojisinin de temel kavramlarından biri olan motivasyon, bireyin öğrenmeye istekli hâle gelmesidir, diye tanımlanabilir. Motivasyon, insanı harekete geçirmek olarak da tanımlanabilir. Biz bunu «istekli ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада қазақ халқының біртуар ұлының, тарих, мəдениет жəне қазақтар тұрмысының, қазақ рулары шежіресінің білгір алыбының сан қырлы өмірі мен қызметі суреттелген. Мұхамеджан Тынышбайұлының публицистикалық, ғылыми жəне ...
 • Иманғазинов, М.М. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тіл мəселесі қарастырылды. Автор əдебиеттанудағы ірі ғалымдардың аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тілге қатысты пікірлеріне өз ойларын қоса отырып, мысал ...
 • Харитонова, Л.М. (Изд-во КарГУ, 2014-09-29)
  В статье исследованы различные формы реализации художественного времени в стихотворениях В. Ходасевича и И. Бродского. Размышления о времени поэтов разных литературных эпох привели автора статьи к выводу о противоположных ...
 • Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада автор кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқыту тіл үйренушінің танымдық қызметін ынталандыратын, өзектендіретін ұстанымдарға негізделіп, жеңілден күрделіге қарай бағытталып, қазақ тілін коммуникативтік-прагматикалық ...
 • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелерінің көрінісі сөз болды. Түркі тілдеріндегі сөйлемнің құрылымдық заңдылықтарын анықтап, жекелеген түркі тілдеріндегі сөйлем құрылысының, мүшелерінің өзіндік ерекшеліктері мен ...
 • Дулебова, Ирина (Изд-во КарГУ, 2014-09-29)
  Целью данной статьи является изучение общих и специфических аспектов метафорической модели «политика — это зрелище» в русском и словацком языках политического дискурса, включая его содержание и формы возможного применения ...
 • Ыбырайым, Ə.О. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада функционалдық стильдер мен сөйлеу формаларының ұқсастықтары мен ерекшеліктері қарастырылды. Автор тіл дыбыстарының стилистикалық ресурстарын қарастыруды үш бағытта қарап, дыбыстық қайталамалардың ассонанс, ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада қазақ поэзиясының асқар шыңдарының бірі, дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың көркем əдебиетке қосқан үлесі қарастырылды. Ақын шығармаларындағы ұлттық əдебиеттану мен сында ғылыми негізделе бастаған «социалистік ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада Орта ғасырлардың ұлағатты ұстазы, түрік əлеміндегі сопы поэзиясының негізін қалаушы, Күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы жəне көшбасшысы Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен қызметі бейнеленген. Автор Ясауи шығармалары ...

Search DSpace


Browse

My Account