1(73)/2014-Филология

1(73)/2014-Филология

 

 • Плотникова, Л.И. Региональный материал в вузовском курсе неологии / Л.И. Плотникова, Г.М. Хаирова

 • Шайбакова, Д.Д. «Одевает или рядит?». Еще раз о графике казахского языка / Д.Д. Шайбакова

 • Копжасарова, У.И. Семантические особенности цветообозначений во фразеологизмах английского и русского языков / У.И. Копжасарова, А.Ю. Шипицына

 • Nesterik, E.V. The role of linguistic means expressing the category of evaluation in modeling subjective perception of time in a literary text / E.V. Nesterik, A.T. Makhmetova

 • Сапина, С. Формирование и общая характеристика терминов банковской сферы в английском и казахском языках / С. Сапина, А.Т. Есенгельдинова

 • Мажитаева, Ш.М. Қазақ ономастикалық кеңістігіндегі прецедент есімдердің табиғаты / Ш.М. Мажитаева, С.Ə. Рахымберлина, Ж.Д. Рапишева

 • Тұрсынова, М.А. Көне түркі тіліндегі сын есім жұрнақтарының қазіргі түркі тілдеріндегі қалыптасуы / М.А. Тұрсынова, Н.Ж. Исатаева

 • Рапишева, Ж.Д. Халықаралық терминдердің қазіргі қазақ тілінде берілу тəсілдері мен жолдары / Ж.Д. Рапишева, С.Ə. Рахымберлина, Ж.Ж. Ибраимова

 • Əбдірахманова, Г.Х. Профессор Т.Р.Қордабаев еңбектеріндегі тіл білімінің кейбір мəселелері / Г.Х. Əбдірахманова, Б.А. Қалиев, А.С. Жарылғапова

 • Жүнісова, М.Қ. Қазақ əңгімелеріндегі кейіпкерді бейнелеуші портреттердің берілуі / М.Қ. Жүнісова, С.Ə. Рахымберлина

 • Каренов, Р.С. Қасым Аманжолов соғыстан кейінгі дəуірде қазақ поэзиясына жаңа леп енгізген ақын / Р.С. Каренов

 • Əбдуов, М.І. Жидебай батыр жəне XVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар шапқыншылығы / М.І. Əбдуов, М.Қ. Жүнісова

 • Каренов, Р.С. Соғысқа дейін жəне Ұлы Отан соғысы кезеңі – Қасым ақынның анық бой көрсеткен шағы / Р.С. Каренов

 • Stanciu, N. Dragons in Slavic and Romanian cultures / N. Stanciu

 • Фрешли, М. Время иконическое и время кинематографическое: возможности взаимодействия / М. Фрешли

 • Molnár, K. Communicative Competence «Revisited». Teachability and Learnability of Non-Verbal Communication in ELT / K. Molnár

 • Мизанбаева, Г.Ш. Қазақ тілін жаңаша оқыту технологиялары // Г.Ш. Мизанбаева, М.Қ. Жүнісова

 • Дəуренбекова, Л.Н. Марк Твен юморлық əңгімелерінің қазақ тіліне аударылуы / Л.Н. Дəуренбекова

 • Адаева, Е.С. «Мұзтау» повесі жəне оның аудармасы хақында / Е.С. Адаева

 • Абишева, В.Т. К вопросу о формировании профессиональной культуры журналиста / В.Т. Абишева, Г.Х. Абдрахманова

 • Abisheva, V.T. The image of a TV-host as one of the main constituents of successful broadcasting / V.T. Abisheva, V.A. Marshant

 • Recent Submissions

  View more