Сəбит Мұқанов жəне кеңестік сын

Show simple item record

dc.contributor.author Такиров, С.У.
dc.date.accessioned 2019-05-31T03:47:17Z
dc.date.available 2019-05-31T03:47:17Z
dc.date.issued 2015-09-29
dc.identifier.citation Такиров, С.У. Сəбит Мұқанов жəне кеңестік сын / С.У. Такиров // Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. – 2015. – № 3. – 62-68 б. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/6226
dc.description.abstract Мақалада ХХ ғасырдың қырқыншы жылдарындағы қазақ əдеби сынының өзекті мəселелері мен жазушы С.Мұқановтың шығармашылығы ғылыми тұрғыда зерделенді. Көркемдік даму үдерісін, қаламгер шығармашылығын сын талқылауынан өткізудегі, тоталитарлық жүйе қысымындағы сын табиғаты жүйелі талданды. Əдеби сынның жанрлық тұрғыдан ізденістерімен қатар, С.Мұқановтың көркем туындылары мен сын мақалалары жан-жақты қарастырылды. Сондай-ақ сынның проблемалық мақала, полемикалық мақала, əдеби шолу, тағы басқа түрлерінің жандана бастауы жан-жақты сарапқа салынды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.;№ 3(79)/2015
dc.subject ұлттық əдебиеттану ru_RU
dc.subject сын ru_RU
dc.subject əдеби жəне классикалық мұра ru_RU
dc.subject идеология ru_RU
dc.subject теория ru_RU
dc.subject шығармашылық көркем өнер ru_RU
dc.title Сəбит Мұқанов жəне кеңестік сын ru_RU
dc.title.alternative Казахская литературная критика 30–40 годов XX века на примере произведений С.Муканова ru_RU
dc.title.alternative Kazakh literary criticism of 30–40 years of XX century for example S.Mukanov’s creation ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account