4(80)/2015 - История. Философия

4(80)/2015 - История. Философия

 

 • AСатенова Ғ.Ө. Бастауыш сынып оқушыларының қорқыныш сезімдерін эксперименталды тұрғыдан зерттеу /Ғ.Ө.Сатенова

 • Abikenova Z.T. Research of interrelation of empathy level and gender preferences among preschool age children /Z.T.Abikenova, M.G.Yerznkyan, G.M.Momynbekova

 • Panchenko A.V. Social identity and personal perception of Ukrainian conflict /A.V.Panchenko

 • Konstantinidi M.K. Studying of features of life scenarios among the first-year students: gender aspect /M.K.Konstantinidi

 • Амирова Б.А. Актуальные направления исследований проблем межкультурной коммуникации /Б.А.Амирова, Н.С.Cафаев

 • Soloshсhenko P.P. Time as a subject-matter of philosophical reflection in the context of activity approach /P.P.Soloshсhenko, S.G.Karakonissova

 • Karipbaev B.I. Educational transformations from the perspective of modernization /B.I.Karipbaev

 • Каренов Р.С. Нысанбай жырау — «Кенесары-Наурызбай» дастанының туындыгері, қазақ тарихының аса көрнекті тұлғаларының бірі /Р.С.Каренов

 • Каренов Р.С. Ілияс Есенберлин — қазақтың арғы тарихын алғаш қопара жазған дəуір суреткері. Туғанына 100 жыл толуына орай /Р.С.Каренов

 • Syzdykova A.M. On the teaching of world history in English on the condition of imperfect language skills /A.M.Syzdykova, Zh.K.Shirokova

 • Кенжеғали Ж.М. Орталық Азия аймақтағы суды бірлесе пайдалану: ынтымақтастықтың мəселелері мен болашағы /Ж.М.Кенжеғали, С.Б.Кожирова, Г.Глисон

 • Rezvushkina T.A. Family policy in the Republic of Kazakhstan: Official discuss and everyday practice /T.A.Rezvushkina

 • Recent Submissions