Климато-гидрографические факторы формирования аридного рельефа Казахстана

Show simple item record

dc.contributor.author Акпамбетова, К.М.
dc.date.accessioned 2019-05-11T05:22:24Z
dc.date.available 2019-05-11T05:22:24Z
dc.date.issued 2010-09-25
dc.identifier.citation Акпамбетова К.М.Климато-гидрографические факторы формирования аридного рельефа Казахстана/ Л.М.Акпамбетова // Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник карагандинского университета. Серия Биология. Медицина.География =Bulletin of the karaganda university. Biology.Medicine.Geography series.-2010.-№3.С.72-79 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5735
dc.description.abstract Мақалада Қазақстанның аридті рельефіне əсер ететін климаттық жəне гидрографиялық факторлар қарастырылған. Плювиалды жəне ксеротермиялық кезеңдерінің алмасуы көрсетілген. Қазіргі рельеф пайда болу үрдістерінің ксеротермиялық кезеңіне сəйкестігі анықталған. Климаттың аридті типі Қазақстан шөл аймақтарындағы жергілікті су ағындарының болмауына əсер етеді. Жер асты суларының таралуына жəне жиналуына климаттық, гидрогеологиялық факторлармен бірге геоморфологиялық факторлардың əсері де белгілі. In the article there is described an Arid relief of Kazakhstan. Separated forms of Arid relief distinguish by particularity of their construction, development and history of their creation. The basic sources of pollution and the companies-polluters are certain. With sewage in the river organic substances, ions of ammonium, nitrates, mercury act. On all extent the river Arid zones is the natural receiver of unorganized drains of settlements. Sites of the greatest excess of maximum-permissible concentration are certain, the index of pollution of water is fixed and regularity of distribution of mercury in a valley of the river is established. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы. = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология.Медицина.География;№3(59)2010
dc.title Климато-гидрографические факторы формирования аридного рельефа Казахстана ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account