Мұғалім мəдениетінің кəсіби-педагогикалық компоненті

Show simple item record

dc.contributor.author Заркенова, Ж.Т.
dc.contributor.author Заркенова, Л.С.
dc.contributor.author Ильясова, Б.И.
dc.contributor.author Кулов, А.Б.
dc.date.accessioned 2017-01-09T06:06:35Z
dc.date.available 2017-01-09T06:06:35Z
dc.date.issued 2015-03-28
dc.identifier.citation Заркенова, Ж.Т. Мұғалім мəдениетінің кəсіби-педагогикалық компоненті / Ж.Т. Заркенова, Л.С. Заркенова, Б.И. Ильясова, А.Б. Кулов // Академик Е. А. Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы: Е. А. Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықарал.ғыл. - тәжір.конф.материалдары (27-28 наурыз). = Научное и творческое наследие академика Е.А.Букетова. = Scientific and cultural inheritance of academician E.A. Buketov. - Қарағанды. - 2015. - Т.2. - С. 150-153.
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/570
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференцияның материалдары 27–28 наурыз;т.2
dc.subject педагогика ru_RU
dc.subject кəсiби-пeдaгoгикaлық мəдeниeт ru_RU
dc.subject компонент ru_RU
dc.subject аксиoлoгиялық кoмпoнeнт ru_RU
dc.subject аксиoлoгиялық кoмпoнeнт ru_RU
dc.subject тeхнoлoгиялық кoмпoнeнт ru_RU
dc.subject тұлғaлық-шығapмaшылық құpaмдaс кoмпoнeнті ru_RU
dc.subject пeдaгoгикaлық пpoцeсс ru_RU
dc.subject пeдaгoгикaлық iскepлiк ru_RU
dc.subject пeдaгoгикaлық құндылықтaр ru_RU
dc.subject жeкe шығapмaшылық компоненті ru_RU
dc.subject интeгpaтивтi кoмпoнeнт ru_RU
dc.subject педагог ru_RU
dc.subject мұғалім ru_RU
dc.subject Қазақстан ru_RU
dc.title Мұғалім мəдениетінің кəсіби-педагогикалық компоненті ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account