Ион-чувствительные терполимеры на основе полимеров ненасыщенной полиэфирной смолы

Show simple item record

dc.contributor.author Ван-Херк, А.
dc.contributor.author Буркеев, М.Ж.
dc.contributor.author Магзумова, А.К.
dc.contributor.author Буркеева, Г.К.
dc.contributor.author Тажбаев, Е.М.
dc.contributor.author Жакупбекова, Э.Ж.
dc.contributor.author Каретина, А.К.
dc.date.accessioned 2019-05-06T06:43:34Z
dc.date.available 2019-05-06T06:43:34Z
dc.date.issued 2011-09-22
dc.identifier.citation Ван-Херк, А. Ион-чувствительные терполимеры на основе полимеров ненасыщенной полиэфирной смолы / А. Ван-Херк, М.Ж. Буркеев, А.К. Магзумова и др. // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия. - 2011. - №3(63). – С. 26-29. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5658
dc.description.abstract Мақалада қанықпаған полиэфир шайырының акриламид жəне акрил қышқылымен үштік полимерлерінің ісінуіне моно- жəне бивалентті төменгі молекулалық тұздардың əсері қарастырылған. Жүргізілген зерттеулер нəтижелері зерттелуші гельдердің төменгі молекулалық тұздардың иондарына əсері бар екендігін көрсетті. Моновалентті тұз концентрациясының артуымен гельдердің ісіну қабілеті төмендеп, үлгілердің қысылуына əкелетіндігі байқалған. Зерттелуші үштік полимерлер сорбциялық сыймдылығы жəне ауысу фазаларының облысы сополимерлердің құрамына тəуелді екендігі анықталған. The effect of low-molecular mono- and bivalency salts on swelling of triple polymers on the basis of unsaturated polyester resin with acrylic acid and acrylamide is considered in this article. The results of investigation show that being studied gels have receptivity to ions of low-molecular salts. On increasing of the concentration of monovalency salt swelling capacity of gells mean compression of test specimens. It was established that change of sorption capacity of considered terpolymers and area of conversion of phases principally depend on structure of copolymers. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.;№ 3(63)/2011
dc.subject полимер ru_RU
dc.subject пластмасса ru_RU
dc.subject мономер ru_RU
dc.subject сополимеризация ru_RU
dc.subject термополимеризация ru_RU
dc.subject модификация ru_RU
dc.subject макроцепь ru_RU
dc.subject ненасыщенная полиэфирная смола ru_RU
dc.subject акриламид ru_RU
dc.subject акриловая кислота ru_RU
dc.subject низкомолекулярный ru_RU
dc.subject соль ru_RU
dc.subject сорбционная способность ru_RU
dc.title Ион-чувствительные терполимеры на основе полимеров ненасыщенной полиэфирной смолы ru_RU
dc.title.alternative Ion-sensitive terpolymers on the basis of polymers of unsaturated polyester resin ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account