Внутреннее трение в облученных твердых полимерах

Show simple item record

dc.contributor.author Алиев, Б.А.
dc.date.accessioned 2019-05-04T05:27:59Z
dc.date.available 2019-05-04T05:27:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Алиев Б.А. Внутреннее трение в облученных твердых полимерах /Б.А.Алиев //Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PHYSICS Series.-2010.-№3.-Р.7-11 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5622
dc.description.abstract Мақалада электрондық сəулелену кезіндегі құрылымдық өзгерісті ішкі үйкеліс əдісімен зерттеу мүмкіндігі келтірілген. Бұл əдістің көп ақпарат беретіндігі көрсетілген жəне қатты полимерлердегі деструкция жəне түзілу процестерінің талдауларының басқа əдістерімен салыстыру жүргізілген. In work is presented possibility of the study of the structured change electronic irradiation by method of internal friction. It is shown informatization given method and is undertaking comparisons with the other methods of the analysis of the processes destruction and cross-linking in hard polymer. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Физика;№3(59)/2010
dc.title Внутреннее трение в облученных твердых полимерах ru_RU
dc.title.alternative Internal friction in irradiated hard polymer ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account