Browsing 3(59)/2010-Физика by Issue Date

Browsing 3(59)/2010-Физика by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ильина, Л.Ф.; Тажибаева, Д.К. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Қазіргі кезде ақпараттың көлемі мен қиындық деңгейі арта береді, сондықтан оны ұғу процесі мен адамның интеллектуалдық даму процесі жаңа жолдар мен технологияларды жасау мен интенсификациялауды мəжбүр етеді. Дж. Максвелл ...
 • Арынгазин, К.М.; Васильева, И.Ф. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада теориялық физиканы əдіснамалық құру мəселесі қарастырылған. Бұнда ол үш философиялық логикаға (кеңістік, қозғалыс жəне материя) негізделген. Осы үш іргелі ой арқылы қалай теориялық физиканың үш басты бөлімдері ...
 • Ищанова, Ж.К.; Амочаева, Г.П. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада дыбыстық кодектерді 4 КАМ сигналдарына əсер етуі қарастырылды. Бағалау жасанды модельдің көмегімен жүргізілді. Модель Bilder Borland C++ бағдарламасының негізінде құрастырылды. Алынған нəтижелерді сараптай отырып, ...
 • Юров, В.М.; Вертягина, Е.Н.; Бактыбеков, К.С.; Ибраев, Н.Х.; Гученко, С.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада алюминийді балқыту негізіндегі композиттік қабыршақтарды зерттеу нəтижелері келтірілді. JEOL JSM-5910 электрондық микроскопта композиттік қабыршақтың элементтік құрамына сандық талдау жүргізілді. PHI-RHO-Z арнайы ...
 • Закиев, Д.М.; Амочаева, Г.П. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада Саран қаласының абоненттік рұқсат етілуін Broad Access технологиясының көмегімен жетілдіру əдісі келтірілген. Желінің топологиясы қарастырылған. Коммутациялық шкафтардың есептеулері Pascal тілінде жазылған арнайы ...
 • Балгабеков, Т.К. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада желідегі əр түрлі көлік түрлерінің кешендік көрсеткіштерінің жиілігі анықталған. Жалпы Қазақстан жəне əлемдік көліктер саласы бойынша талдау нəтижелері келтірілген. Көлік саласындағы пайдалану жұмыстары бойынша ...
 • Мырзахмет, М.К. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Экситон-экситондық өзара əрекет етуін ескермей экситондардың аз мөлшердегі концентрация жүйесі қарастырылған. Экситондардың электрондар мен тесіктердің екінші қайталанған кванттануы ферми операторлардан бозе-операторларға ...
 • Жумадилов, Е.К.; Мурашова, З.Ф. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Қосарланған ферриттің GdCaFe2O5,5 электрофизикалық қасиеттеріне зерттеу жүргізілді. Ферриттің электрофизикалық қасиеттерінің температуралы тəуелділігін зерттеу оның 303–383 К жəне 413–493 К аралығындағы электрөткізгіштігі ...
 • Алиев, Б.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада 2 МэВ энергиялы жəне 1014–1017 см-2 дозалы электрондық сəулеленудің кеуек кремнийдің ИҚ-спектрлеріне жəне фотолюминесценция (ФЛ) спектріне əсері қарастырылған. Сəулелендіруге кеуек кремнийдің жаңа жəне бір жыл ...
 • Архипов, В.В.; Кудусов, А.С.; Камрикова, А.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада Шредингер теориясы мен де Бройльдің релятивистік теориясының қатынасы туралы сұрақтар қарастырылған. Нақты мысал ретінде екі теорияның еркін бөлшектерінің толқындық функциясы зерттелген. де Бройльдің релятивистік ...
 • Алиев, Б.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
  Мақалада электрондық сəулелену кезіндегі құрылымдық өзгерісті ішкі үйкеліс əдісімен зерттеу мүмкіндігі келтірілген. Бұл əдістің көп ақпарат беретіндігі көрсетілген жəне қатты полимерлердегі деструкция жəне түзілу ...

Search DSpace


Browse

My Account