Синтез и характеристика пустых полиэтилцианоакрилатных нанокапсул

Show simple item record

dc.contributor.author Жапарова, Л.Ж.
dc.contributor.author Тажбаев, Е.М.
dc.contributor.author Буркеев, Е.М.
dc.contributor.author Али, С.И.
dc.contributor.author Ван Херк, А.М.
dc.date.accessioned 2019-05-02T09:34:42Z
dc.date.available 2019-05-02T09:34:42Z
dc.date.issued 2010-09-23
dc.identifier.citation Жапарова, Л.Ж. Синтез и характеристика пустых полиэтилцианоакрилатных нанокапсул / Л.Ж. Жапарова, Е.М. Тажбаев, Е.М. Буркеев и др. // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия. - 2010. - №3(59). – С. 67-70. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5565
dc.description.abstract Мақалада бос полимерлі нанокапсулаларды кері эмульсияда алудың мүмкіндіктері келтірілген. Сонымен қатар бұған дейін əр түрлі мақсатта инверсиялы миниэмульсияларда полиалкилцианоакрилатты капсулаларды синтездеу жұмыстарына қысқаша шолу жасалған. Анионды полимерлену əдісімен су-май фазаларының бөліну бетінде миниэмульсияда бос полиэтилцианоакрилатты нанокапсулалар синтезделді. Алынған полимерлі нанокапсулаларды дəрімен толтыруға пайдалануға болады. The possibilities of preparation of hollow polymeric nanocapsules in the inverse emulsion are shown in this article. Also the works on synthesis of polyalkyl cyanoacrylate capsules in inverse miniemulsions for different purposes are briefly reviewed. Hollow capsules of polyethyl cyanoacrylate have been successfully synthesized by anionic polymerization in water-in-oil interface in miniemulsion. Obtained polymeric nanocapsules can be used for loading them with drugs. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы. = Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.;№ 3(59)/2010
dc.subject нанокапсула ru_RU
dc.subject микрокапсула ru_RU
dc.subject капсулирование ru_RU
dc.subject полиэтилцианоакрилатный ru_RU
dc.subject пустая структура ru_RU
dc.subject фармацевтическое производство ru_RU
dc.subject полимерный ru_RU
dc.subject чувствительная мембрана ru_RU
dc.subject биодеградируемая оболочка ru_RU
dc.title Синтез и характеристика пустых полиэтилцианоакрилатных нанокапсул ru_RU
dc.title.alternative Synthesis and characterization of hollow polyethyl cyanoacrylate nanocapsules ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account