Об индексно-сопряженных элементах группы

Show simple item record

dc.contributor.author Теняева, Л.И.
dc.date.accessioned 2019-04-30T09:57:21Z
dc.date.available 2019-04-30T09:57:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Теняева Л.И. Об индексно-сопряженных элементах группы /Л.И.Теняева //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2010.-№3.-Р.73-77 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5540
dc.description.abstract Мақалада топ элементтерінің индекстік түйіндестіктің бинарлық қатынасы және ( . = С) индекстік эквиваленттік салыстырмалы G топтың a элементі — InC(a) индекстік централизатор деген жаңа ішкі тобы енгізілген. «Топ элементтерінің түйіндестігі» дәстүрлі ұғым байланысында осы ұғымдардың қасиеттері қарастырылған. FC топ орталығыньщ ортасымен және коммутант арасында байланысы сипатталған. Теорема дәлелденген (Va e G)(Vg e G)nC(ag) = (InC ), және ол индекстік түйіндестік элементтерімен шекті кластары бар топ FC топ болып табылады. In this article we introduce the new binary relation and new subgroup - the index conjugation of the group elements ( = c) and index centralizer InC(a) of a group element a over to the index equivalence respec¬tively. The properties of these concepts with respect to the traditional conjugation of the group elements are studied. Also the description of interconnection FC - group’s center with its center and commutant are re¬ceived. The theorems on (Va e G)(g e G)nC(ag) = (InC(a))g) and that the group with finite classes of the index - conjugated elements is a FC - group are proved. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№3(59)/2010
dc.title Об индексно-сопряженных элементах группы ru_RU
dc.title.alternative About subscripted and associate element of the group ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account