Применение z-преобразования к исследованию одного разностного уравнения

Show simple item record

dc.contributor.author Есенбаева, Г.А.
dc.date.accessioned 2019-04-27T06:18:50Z
dc.date.available 2019-04-27T06:18:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Есенбаева Г.А. Применение z-преобразования к исследованию одного разностного уравнения /Г.А.Есенбаева //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2010.-№3.-Р.24-30 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5483
dc.description.abstract Мақалада z-түрлендіру мен оның қасиеттері, берілген шарттары мен бір айырымдық теңдеуі қарастырылған, сондай-ақ теңдеудің ерекшеліктері, z-түрлендіруді қолдана отырып, табылған шешімі зерттелген. In the given article the qualitative properties of z-transformation, the one difference equation with the given conditions, his basic properties and also the solution of study difference equation with the application of z-transformation have been investigated. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№3(59)/2010
dc.title Применение z-преобразования к исследованию одного разностного уравнения ru_RU
dc.title.alternative The application of z-transformation to the research of one difference equation ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account