РАСЧЕТ МЕБРАНЫ НА СОСРЕДОТОЧЕННУЮ НАГРУЗКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОГИБОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ

Show simple item record

dc.contributor.author Минбаева, С.Р.
dc.contributor.author Тукешова, Г.А.
dc.date.accessioned 2019-04-27T05:10:58Z
dc.date.available 2019-04-27T05:10:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Минбаева С.Р. РАСЧЕТ МЕБРАНЫ НА СОСРЕДОТОЧЕННУЮ НАГРУЗКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОГИБОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ /С.Р.Минбаева, Г.А.Тукешова //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2010.-№2.-Р.102-106 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5478
dc.description.abstract Мақалада Грин функциясын қолданып, мембраналарды есептеу əдісі қарастырылған. Грин функциясын түрлендіру арқылы мембрананың майысу мен көлденең күштердің əсер ету беттері алынған. Олардың көмегімен мембранаға кез келген шоғырланған күштер жүйесі əсер еткендегі кернеулері мен деформациялардың күйін анықтауға болады. In the article the method of membrane calculation by Green function is considered with the help of which making some transformations the formulae of surfaces of lateral force and membrane deflections effect are received with the help of which deflected mode of membrane under the action of arbitrary system of concentrated force is considered. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(58)/2010
dc.title РАСЧЕТ МЕБРАНЫ НА СОСРЕДОТОЧЕННУЮ НАГРУЗКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОГИБОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account