КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ С МНОГОТОЧЕЧНЫМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ

Show simple item record

dc.contributor.author Кангужин, Б.Е.
dc.contributor.author Анияров, А.А.
dc.contributor.author Берикханова, Г.Е.
dc.date.accessioned 2019-04-26T07:07:57Z
dc.date.available 2019-04-26T07:07:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Кангужин Б.Е. КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ С МНОГОТОЧЕЧНЫМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ /Б.Е.Кангужин, А.А.Анияров, Г.Е.Берикханова //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2010.-№2.-Р.60-71 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:443//handle/data/5457
dc.description.abstract Мақалада дөңгелектегі Пуассон теңдеуі үшін Дирихле есебінің ақырлы өлшемді ауытқулары құрылған жəне олар корректілі шешілімді екендігі көрсетілген. Оператордың кеңеюі теориясының көмегімен шектелген облыста шекаралық есептің шешілімдігі зерттелген. In this work for the Poisson equation in the circle we have constructed finite-dimensional perturbation of the Dirichlet problem, which at this correctly solved. With using the theory of operator extensions in this work we study the solvability of boundary problems in a limited area. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(58)/2010
dc.title КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ С МНОГОТОЧЕЧНЫМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account