Вторые группы когомологий простых модулей над SO7 (k) в положительной характеристике

Show simple item record

dc.contributor.author Ибраев, Ш.Ш.
dc.date.accessioned 2019-04-19T09:05:54Z
dc.date.available 2019-04-19T09:05:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ибраев Ш.Ш. Вторые группы когомологий простых модулей над SO7 (k) в положительной характеристике /Ибраев Ш.Ш. //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2011.-№3.-Р.16-21 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5259
dc.description.abstract G группасы үшін V G -модулінің екінші когомология группасы G -дің V бойынша кеңеюлерінің эквивалентті кластарының группасы ретінде интерпретацияланады. Сондықтан нақты группа үшін жай модульдердің екінші когомология группаларын толық анықтау осындай группаларды жіктеу есебінде маңызды роль атқарады. Сипаттамасы оң өрістегі жай бір байланысқан алгебралық группа- лар үшін бұл есеп тек рангы аз алгебралық группалар үшін шешілген. Рангы 3-ке тең алгебралық группалар үшін бұл есеп зерттелмеген. Мақалада сипаттамасы p  7 алгебралық тұйық k өрісіндегі рангы 3-ке тең жай бір байланысқан 7SO (k) алгебралық группасы үшін жай модульдердің екінші ко- гомология группалары толық есептелді. For the group G the second cohomology group of the G -module V is interpreted as the group of the cosets of equivalent extensions G by V . Therefore the explicitly description of all second cohomology groups of simple modules for concrete group plays important role in the classification problem of such groups. In the case when G is the simple and simply connected algebraic group this problem was solved only for small algebraic groups. For the algebraic groups of rank 3 this problem remained open. In the present paper the second cohomology groups of simple modules for the simple and simply connected algebraic group 7SO (k) of rank 3 over an algebraically closed field k of characteristic p  7 are calculated explicitly. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№3(63)/2011
dc.title Вторые группы когомологий простых модулей над SO7 (k) в положительной характеристике ru_RU
dc.title.alternative The second cohomology groups of simple modules over SO7 (k) in positive characteristic ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account