Лисаковск кен орнының қоңыртемірлі концентратын байытуға түрлі факторлардың əсері

Show simple item record

dc.contributor.author Кəрімова, Ә.Б.
dc.contributor.author Кочегина, Е.В.
dc.contributor.author Мұхтар, А.А.
dc.contributor.author Байкенов, М.И.
dc.contributor.author Əбсəт, З.Б.
dc.contributor.author Халикова, З.С.
dc.contributor.author Рахимжанова, Н.Ж.
dc.date.accessioned 2019-04-19T08:06:32Z
dc.date.available 2019-04-19T08:06:32Z
dc.date.issued 2012-12
dc.identifier.citation Лисаковск кен орнының қоңыртемірлі концентратын байытуға түрлі факторлардың əсері/Ə.Б.Кəрімова[ит.д.]//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.-№4(68).-pp.54-58 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5253
dc.description.abstract Зейдель-Гаусс əдісі бойынша экспериментті жоспарлауды қолданумен Лисаковск кен орнының концентратын байыту бойынша жүргізілген зерттеулердің нəтижелері келтірілген. Қоңыртемірқұрамды магнетитті емес гидрогетитті барынша магнетитке ауыстырып, кейін қарқындылығы төмен өрісте магниттік байытуды қамтамасыз ететін көмірсутекті тотықсыздандырғыш агенттің (Қаражанбас кен орнының тұтқырлығы жоғары мұнай) қатысында ЛГМК тотықсыздандырғыш күйдіру процесінің оңтайлы реті анықталған. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Серия Химия;№4(68)
dc.subject гравитациялы-магнитті концентрат ru_RU
dc.subject сұйық көмірсутекті тотықсыздандырғыш агент ru_RU
dc.subject Зейдель-Гаусс əдісі бойынша тəжірибені жоспарлау ru_RU
dc.subject магниттік сепарация ru_RU
dc.title Лисаковск кен орнының қоңыртемірлі концентратын байытуға түрлі факторлардың əсері ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account