Эволюция структуры и свойств нержавеющих сталей, облученных различными видами частиц

Show simple item record

dc.contributor.author Русакова, А.В.
dc.contributor.author Алонцева, Д.Л.
dc.contributor.author Прохоренкова, Н.В.
dc.date.accessioned 2019-04-18T03:09:44Z
dc.date.available 2019-04-18T03:09:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Русакова А.В. Эволюция структуры и свойств нержавеющих сталей, облученных различными видами частиц/Русакова А.В.,Алонцева Д.Л., Прохоренкова Н.В.//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Физика Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Физика.-2011.-№1.-C. 36-44 ru_RU
dc.identifier.citation ПЭМ, РЭМ, рентгенқұрылымдық талдау, кері шашыраушы электрондар дифракциясы жəне микро- қаттылықты өлшеу əдістерімен 12Х18Н10Т болатты криптонның ауыр иондарымен сəулелендіргеннен кейін жəне 3 болатты оған плазмалық ағыншамен Ni-Cr негізінде жабындыны жаққаннан жəне плазмамен жабуды қайта балқытқаннан кейінгі құрылымдық-фазалық күйі жəне механикалық қасиеттері зерттелген. Сəулелендірілгенге дейінгі жəне кейінгі болаттың құрылымы мен қасиеттеріндегі айырмашылықтары анықталған. Сəулелендірген кездегі негізгі фазалық жəне құрылымдық өзгерістер 12Х18Н10Т болаттың иондарымен сəулелендірілген беттік алды қабатта жəне 3 болаттың жабындыға жанасып жатқан қабатында жүреді. Берілген болаттардың сəулелендіру кезінде беріктенуінің негізгі себебі беттіктің деформациясы есебінен мартенсит фазасының түзілуі жəне деформациялық беріктену, ол құрылымы мен қасиеттерін анықтаушы негізгі факторлар сəулелендіру параметрлері болып табылады. TEM, XRD, SEM, EBSD and microhardness test analysis of structure-phase composition and mechanical properties of Steel 12Х18Н10Т after irradiation by +84Kr heavy ions, and Steel 3 with Ni-Cr composite powder coatings, deposed by plasma detonation, before and after additional melting by plasma jet established certain differences in structure and mechanical properties of these steels before and after irradiation. The main structural phase changes take place in near surface area in Steel 12Х18Н10Т irradiated by ions; and in coating — substrate contact area in Steel 3. The main reason of hardening of these steels under irradiation is mechanical hardening and the occurrence of martensite phases after surface deformation. The prime factors that define the structure and properties of steels are irradiation parameters.
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5201
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Физика Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Физика; №1(61)/2011;
dc.subject Импульсные электронные пучки ru_RU
dc.subject Нержавеющая сталь ru_RU
dc.subject Аустенитная нержавеющая сталь ru_RU
dc.title Эволюция структуры и свойств нержавеющих сталей, облученных различными видами частиц ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account