Химия пəнін оқытуда мəселелік жəне адаптивтік технологияларын қолданудың тиімділігі

Show simple item record

dc.contributor.author Омашева, А.А.
dc.contributor.author Сұғралина, Л.М.
dc.contributor.author Сəлкеева, Л.Қ.
dc.contributor.author Кенжетаева, С.О.
dc.contributor.author Смайлова, Г.Б.
dc.contributor.author Сыздықова, М.Б.
dc.contributor.author Разақова, С. А.
dc.date.accessioned 2019-04-16T08:50:59Z
dc.date.available 2019-04-16T08:50:59Z
dc.date.issued 2012-12
dc.identifier.citation Химия пəнін оқытуда мəселелік жəне адаптивтік технологияларын қолданудың тиімділігі/А.В.Омашева, Л.М.Сұғралина, Л.Қ.Сəлкеева, С.О.Кенжетаева, Г.Б.Смайлова, М.Б.Сыздықова, С.А.Разақова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.-№4(68).-pp.13-18 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5136
dc.description.abstract Мақалада тоғызыншы сынып оқушылары үшін химия пəні бойынша мектеп бағдарламасында белгілі «Маңызды металдар. Олардың табиғи қосылыстары» тарауыларына талдау жасалды, мəселелік жəне адаптивтік технологияны пайдаланып, сабақ-дəрістер өткізілді. Əр түрлі окыту əдісімен салыстыра отыру бойынша мəселелік жəне адаптивтік оқыту технологиясының əдістемелік тəсілдерінің тиімділігін айкындау жүргізілді. А.Н.Лутошкиннің əдісін колдану негізінде оқушылардың колайлы жағдайын кұруға, олардың эмоционалды өсуін көтермелеуге əсерін тигізетіні байқалды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Химия сериясы;№4(68)
dc.subject мəселелік ru_RU
dc.subject адаптивтік технология ru_RU
dc.subject ақпараттандыру ru_RU
dc.subject мектептің міндеті ru_RU
dc.subject мəселелік- шоғырландыру əдісі ru_RU
dc.title Химия пəнін оқытуда мəселелік жəне адаптивтік технологияларын қолданудың тиімділігі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account