Acceptable work experience as an indicator of controllable chrysotile-asbestos usage in conditions of production factors influence

Show simple item record

dc.contributor.author Ibraev, S.S.
dc.contributor.author Otarov, E.Zh.
dc.date.accessioned 2019-04-15T11:55:18Z
dc.date.available 2019-04-15T11:55:18Z
dc.date.issued 2012-06-26
dc.identifier.citation
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5102
dc.description.abstract Өндірістегі шу, діріл жəне шаңдану факторларының кəсіби аурушаңдылықтың дамуына əсері зерттелді. Қауіпсіз жұмыс өтілін есептеу үшін байыту кешенінің құрамында хризотилі бар шаңның орташа ауысымдық концентрациясы мен шудың эквивалентті деңгейлері қолданылды. Алынған мəліметтер негізінде хризотил-асбест өндірісінің өндірістік орта факторларының əсері жағдайындағы қауіпсіз жұмыс өтілі есептелінді. Тыныс алу мен ЛОР ағзаларының кəсіби аурушаңдылығы шаң мен шудың жоғарғы деңгейінде жылдам дамитыны анықталды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Pub KSU ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.;№2(66)/2012;
dc.title Acceptable work experience as an indicator of controllable chrysotile-asbestos usage in conditions of production factors influence ru_RU
dc.title.alternative Өндірістік фактордың əсеріндегі жұмыстың ықтимал өтілі хризотил-асбестті бақылап қолдану көрсеткіші ретінде ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account