О проблеме множителей в анизотропных пространствах Лоренца

Show simple item record

dc.contributor.author Тлеуханова, Н.Т.
dc.contributor.author Джумабаева, А.А.
dc.date.accessioned 2019-04-12T06:43:18Z
dc.date.available 2019-04-12T06:43:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Тлеуханова Н.Т. О проблеме множителей в анизотропных пространствах Лоренца /Н.Т. Тлеуханова, А.А. Джумабаева //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2012.-№2.-Р.98-104 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5058
dc.description.abstract Анизотропты Лоренц кеңістігінде анықталған көбейткіштер есебі қарастырылған. f функциясының Фурье коэффициенттері lpoq класына жатқанда, ф/ функциясының Фурье коэффициенттері анизо¬тропты Лоренц l-- класына жататындай «көбейткіш» деп аталатын ф функциясына шарттар зер- ттелген. Мақалада ф функциясы үшін анизотропты класында жататын көбейткіш болуының жеткілікті шарты алынған. Бұл шарттар «анизотропты толық вариация» терминінде анықталған. Дәлелдеуі көп өлшемді Риман-Стилтьес интегралының қасиеттеріне негізделген. The problem of multipliers defined on the anisotropic Lorentz space is considered, namely we study condi¬tions on the function ф, called a "multiplier" in which the Fourier coefficients ф/ belong to the class of ani¬sotropic Lorentz lpq when the Fourier coefficients / belong to l^ We obtained sufficient conditions that multipliers ф belong to space Mj0|. These conditions are expressed in terms of anisotropic total variation. The proof is based on the properties of the multidimensional integral Riemann-Stieltjes. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(66)/2012
dc.title О проблеме множителей в анизотропных пространствах Лоренца ru_RU
dc.title.alternative About the problem of multipliers in the anisotropic Lorentz spaces ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account