О сходимости одной разностной схемы для сингулярной задачи Коши

Show simple item record

dc.contributor.author Кусаинова, Л.К.
dc.contributor.author Оспанова, А.Б.
dc.date.accessioned 2019-04-12T05:45:38Z
dc.date.available 2019-04-12T05:45:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Кусаинова Л.К. О сходимости одной разностной схемы для сингулярной задачи Коши /Л.К.Кусаинова, А.Б. Оспанова //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2012.-№2.-Р.76-80 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5050
dc.description.abstract Шексіздікте сингулярлы бірінші реттік дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінің айырымдық схемасының моделі зерттелген. Бұл схеманы анықтайтын бұрынырақ құрастырылған дискреттік n A опера- торлар тізбегі қарастырылған. Схема шешімдері үшін жуықтау жəне жинақталу теоремалары дəлелденген. A model of difference scheme for a numeric solution of Cauchy problem for first order differential equation with the singularity at infinity is studied. The sequence of earlier constructed discrete operators n A which specify the difference scheme, is considered. Approximation and convergence theorems are proved on the solutions to the difference scheme. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(66)/2012
dc.title О сходимости одной разностной схемы для сингулярной задачи Коши ru_RU
dc.title.alternative On the convergence of a difference scheme for a singular Cauchy problem ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account