2012

2012

Recent Submissions

 • Тойлыбаев, М.С.; Садыков, Ж.С.; Альпейсов, Ш.А.; Тойлыбаев, Н.С. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-06-26)
  Мақалада жайылым өсімдіктер тұқымын жинауда өнімділікті жоғарылату үшін дəн жинайтын машинаның жаңа ұрпақтағы перспективалы көлбеу қондырғысы жетілдірілді жəне игерілді. Бұл қондырғының ұтымды параметрлері дəлелденіп, ...
 • Есполов, Т.И.; Умбаталиев, Н.А.; Садыков, Ж.С.; Альпейсов, Ш.А. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-06-26)
  Мақала авторлары күріш жинаудың технологиялық үрдісінің ағымды желісіне комбайндағы бастыру- сүзгілеу құрылғысының тұрақтылығы мен жүктелу біркелкілігін қамтамасыз ететін қосымша операциялар енгізуді ұсынады. Сонымен ...
 • Neumann, S.M.; Popov, K.N.; Mezhov, A.G. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақалада 40 жəне одан да көп жыл бойы пайдаланған хризотилцементтік адыр-бұдырлы төбе жабындысы құрамын зерттеудің нəтижелері көрсетілген. Ұсынылған мағлұматтар хризотилцементтік өнімдердің қалыңдығы жұқармайтыны жəне ...
 • Amanbekova, A.U.; Azhimetova, G.N.; Gazizov, O.M.; Bekpan, A.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Өндірістік ортаның жағдайына бейімделу барысында адам денсаулығын қорғау үшін иммундық жүйе маңызды рөл атқарады. Авторлар хризотил-асбест шаңының əсер ету ортасында қызмет атқаратын қызметкерлердің иммундық жүйесінің ...
 • Duzbaeva, N.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  «Қостанай минералдары» АҚ хризотил-асбест өндірісінің байыту цехындағы тексерілген жұмысшылардың мұрынының шырышты қабықшасы (МШҚ) мен ұртының буккальды эпителийі (ҰБЭ) жасушаларының цитоморфологиялық зерттеу нəтижелері ...
 • Amanzhol, I.A.; Mukasheva, M.A.; Surzhikov, D.V.; Ibrayeva, L.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақалада асбесттің өндірістік жəне өндірістік емес əсеріне байланысты халық саны өкпе ауруы жəне мезотелиома қатерлі ісіктеріне шалдығуының көлемін анықтап, бағалау əрекеті жүзеге асырылған. Адам ағзасында асбесттің əсер ...
 • Demetskaya, O.V.; Leonenko, O.B.; Tkachenko, T.Y.; Moshkovsky, V.E.; Movchan, V.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақалада бақыланбайтын жағдайда асбестқұрамды шаңның əсері қолқа-өкпелік жəне ісік аурулардың даму қауіпін тудырады. Аурудың дамуының негізгі себебі ағзаның компенсаторлық мүмкіндігінен жоғары мөлшерде адамның тыныс алу ...
 • Kundiyev, Yu.I.; Chernyuk, V.I.; Karakashyan, A.N.; Kucheruk, T.K.; Martynovskaya, T.Yu.; Demetskaya, A.V.; Salnikova, N.A.; Chuy, T.S.; Pyatnitsa-Gorpinchenko, N.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақала авторлары Украина асбестцементті өндірісіндегі негізгі кəсіби мамандардың еңбек əрекетінің сипатын жəне еңбек жағдайын зерттеді. Сондай-ақ ауа жағдайын сипаттайтын, микроклиматтық жағдай, шу деңгейі, вибрациялық ...
 • Kashanskiy, S.V.; Berzin, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Свердлов облысы Асбест қаласындағы хризотил асбестке бейімделген жəне бейімделмеген ер адамдардың өкпе ісік ауруларының 51 жылда (1958–2008) таралуына эпидемиологиялық зерттеулер жүргізілген. Зерттеу нəтижесінде «Ораласбест» ...
 • Plukhin, А.Е.; Bourmistrova, Т.В. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Авторлар асбест өндірісінде істейтін жұмыскерлерде асбестке байланысты болған өкпе аурулардың алдын алу жолдары мен айыықтырудың негізгі жағдайларын тұжырымдайды. Асбест əсерінен болған ауруларды жоюға барлық медициналық ...
 • Amanbekova, A.U.; Ibrayeva, L.K.; Azhimetova, G.N.; Zhumabekova, G.S. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақалада хризотил-асбест өндірісіндегі жұмысшылардың цитогенетикалық зерттеуі берілген. Негізгі цехтағы жұмысшылардың перифериялық қанындағы хромосомды аберрациялар есептеліп, хромосомдық аберрациялар деңгейінің дəлелденген ...
 • Каренов, Р.С. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-12-26)
  Показано, что Карагандинская область располагает, как любой промышленной регион, «второй геологией» — большими запасами разнообразных отходов, накопленными в течение десятилетий. Приведен анализ процессов образования ...
 • Лукашов, А.А.; Акпамбетова, К.М. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-12-26)
  Показано, что в условиях аридного климата эколого-геоморфологические последствия сосредоточенной добычи минерального сырья обладают определенной спецификой: дефляция минеральной массы шахтных отвалов и бортов эксплуатационных ...
 • Талжанов, С.А.; Аманжолов, А.И. (ҚарМУ баспасы, 2012-12-26)
  Мақалада жаһандық білім беру — қазіргі білім берудің басты бағыты, қазіргі уақытта білім алуға қажетті құзыреттілік деңгейі. Мақалада Блум таксономиясын қолдану арқылы географияны оқытуды ұйымдастыруда мұғалімнің ...
 • Харисова, Н.М.; Абушахманова, А.Х.; Миндубаева, Ф.А. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-12-26)
  Показано, что многочисленные функциональные признаки гепатобилиарной системы у животных существенно дифференцированы по полу и сезонноизменчивы. Выявленные изменения поверхностной активности желчи в зависимости от сезона ...
 • Абушахманова, А.Х.; Харисова, Н.М. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-12-26)
  В статье представлены результаты морфологического исследования структуры эндокринных органов при экспериментальном антракосиликозе. Моделирование антракосиликоза проводилось введением через трахею угольно-породной пыли ...
 • Konkabaeva, А.Е.; Kystaubaeva, Z.Т.; Akhmetova, М.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-12-26)
  One of the most relevant, important and controversial problems of public life, politics and morality is abortion. The abortion and leading position in the structure of reproductive losses and the health of women ...
 • Мырзаханов, Н.М.; Мырзаханова, М.Н. (ҚарМУ баспасы, 2012-12-26)
  Мақалада жаңа мал тұқымы «Байыс» қойларының Қарқаралы өңірінің таулы-далалы аймағына бейімделу кезіндегі кейбір селекциялық, физиологиялық жəне биохимиялық көрсеткіштердің өзгерістері сипатталды. Авторлар қанның құрамындағы ...
 • Kochelayev, V.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақалада ең жаңа медициналық зерттеулердің нəтижелеріне шолу жасалған. Бұл зерттеулерді 1998– 2009 жылдар аралығында əр түрлі мемлекеттердің ғалымдары өткізген, мысалы, Австрия, Ұлыбритания, Греция, Израиль, Литва, Польша, ...
 • Kashanskiy, S.V.; Grinberg, L.M.; Berzin, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  24 жылдың ішінде (1981–2004) Свердлов облысының 66 муниципальді бөлімшесі ішінен 32-сінде 125 мезителиоммен морфологиялық верификацияланған жағдай тіркелді. Науқастық 1 жылдың ішінде 0,2-ден 27,1-ге дейін өсті. Облыс ...

View more